Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör, handläggare på länsstyrelse eller som djurskyddsinspektör. Kursen fokuserar på effektiv och rättssäker myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7,5 hp: teori och praktik.
Teoridelen behandlar bl a rättssamhällets uppbyggnad, principerna för offentlig verksamhet, rollen som myndighetsföreträdare samt tillsynsmyndigheters självständighet, maktbefogenheter och skyldigheter. Dessutom behandlas relationen mellan den politiska myndighetsnämnden och personalen, kommunalrättsliga aspekter av myndighetsutövningen samt verksamhetsutövares och allmänhetens rättigheter och skyldigheter i miljö- och hälsoskyddsärenden.

Praktiken görs på en myndighet som utför tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Praktiken innehåller bl a planering och genomförande av tillsynsbesök samt att föreslå handläggningsåtgärder, författa skrivelser, yttranden och beslut samt om möjligt delta i nämndssammanträde och domstolsförhandling eller motsvarande.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande kunskaper motsvarande MVEA10 Miljövetenskaplig grundkurs 15 hp samt MVEC18, Miljörätt för miljövetare 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 6 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 23 mars 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik är 42 500 SEK.