Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens övergripande syfte är att studenter efter avslutad kurs, ska ha förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7,5 hp: teori och praktik.
Teoridelen behandlar bl a rättssamhällets uppbyggnad, principerna för offentlig verksamhet, rollen som myndighetsföreträdare samt tillsynsmyndigheters självständighet, maktbefogenheter och skyldigheter. Dessutom behandlas relationen mellan den politiska myndighetsnämnden och personalen, kommunalrättsliga aspekter av myndighetsutövningen samt verksamhetsutövares och allmänhetens rättigheter och skyldigheter i miljö- och hälsoskyddsärenden.

Praktiken görs på en myndighet som utför tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Praktiken innehåller bl a planering och genomförande av tillsynsbesök samt att föreslå handläggningsåtgärder, författa skrivelser, yttranden och beslut samt om möjligt delta i nämndssammanträde och domstolsförhandling eller motsvarande.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

http://www.miljovetenskap.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier, inkluderande kunskaper motsvarande MVEA10 Miljövetenskaplig grundkurs 15 hp samt MVEC18, Miljörätt för miljövetare 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

16 januari 2023 - 21 mars 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hälsoskydd: metodik och praktik är 36 250 SEK.