Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild på händer som håller papper ovanför karta. Foto.

Beskrivning

Som civilingenjör i lantmäteri har du fokus på ett effektivt och hållbart användande av markområden och byggnader. Utbildningen ger dig en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande utifrån både ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får lika delar teknisk, juridisk och ekonomisk kunskap. Lantmäteri handlar om indelning och utveckling av mark. All mark är indelad i fastigheter: en del är tomter med hus, andra kan bestå av jordbruk eller skogsmark. Mark är en begränsad resurs som måste användas både effektivt och hållbart. Som civilingenjör i lantmäteri ser du markanvändning och fastigheter ur ett helhetsperspektiv. Här sammanförs central ingenjörskunskap inom teknik med kunskap inom juridik och ekonomi.

Dessa tre starka kunskapsdelar skapar en viktig kompetens inom samhällsbyggnad, då alla delar är centrala för olika sorters projekt.

Ditt helhetsperspektiv gör att du kan arbeta med en realistisk och effektiv strukturell planering av fastigheter och markområden. Beslut som ingenjörer inom lantmäteri är med och tar är vägvisande för ett områdes fortsatta utveckling. Du får en viktig roll i samhällsbygget, och är med och sätter en initial agenda för ett områdes nutid och framtid. Vad är i realiteten genomförbart? Och – inte minst – på vilken plats ska det göras?

Tekniska ingenjörsfärdigheter är viktiga för att förstå och verka i en allt mer digitaliserad värld. Under utbildningen tränas du i allt från att samla in, hantera och analysera stora mängder av information och geografisk data, till att arbeta med simuleringar och problemlösning i digitala kopior av städer.

I den senare delen av utbildningen kan du specialisera dig inom områdena geografisk informationsteknik, fastighetsekonomi eller fastighetsrätt. Oavsett specialisering får du en grund inom teknik, ekonomi och juridik – en efterfrågad och attraktiv kombination på arbetsmarknaden.

Karriär och arbetsmarknad

Markanvändning och fastigheter är grundläggande för hela vårt samhälle. Att kunna hantera detta ur ett tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv är efterfrågat på arbetsmarknaden och en kärnfråga för att utveckla framtidens hållbara samhälle.

Efter examen kan du arbeta på många olika platser. Bland annat på den statliga myndigheten Lantmäteriet, i kommuner, på konsultbolag, på fastighetsföretag eller inom intresseorganisationer.

Framtida arbetsuppgifter för en civilingenjör i lantmäteri är många. Från att samla in och analysera geografiska data, till frågor som rör ekonomi och juridik kring mark och fastigheter. Du kan till exempel arbeta med samhällsplanering, fastighetsbildning, fastighetsvärdering och geografisk informationsteknik.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, har fokus på fastigheter. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet kan bestå av exempelvis byggnader, industrier, skog eller vatten.

Ämnena är konkreta, vilket ger ett verklighetsnära perspektiv. I utbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen såsom matematik, statistik och programmering. Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning.

Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS).

Det ingår många praktiska moment. Du kommer t ex att få göra ekonomiska analyser, lära dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och om markanvändning samt analysera geografiska data.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Eva Wetterholm Pålsson

Telefon: +46 46-222 70 31

E-post: eva [dot] wetterholm_palsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)17,60
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,59
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)1,15

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 71 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i lantmäteri är 850 000 SEK.