Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild på händer som håller papper ovanför karta. Foto.

Beskrivning

LTH:s utbildning i lantmäteri ger dig en gedigen och unik utbildning inom samhällsbyggnad med fokus på fastigheter. Du läser en spännande blandning av teknik, ekonomi och juridik och ämnena är konkreta, vilket ger ett verklighetsnära perspektiv. Här finns studenter från hela landet och du möter en stark sammanhållning och god gemenskap.

I lantmäteriutbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen såsom matematik, statistik och programmering.

Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning. Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS). 

Oavsett specialisering får du en grund inom teknik, ekonomi och juridik, vilket är en mix som gör dig unik och attraktiv på arbetsmarknaden.

Upplägg och innehåll

Utbildningen, med fokus på fastigheter, är den enda i sitt slag i Sverige. Den ger dig en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande utifrån både ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Det ingår många praktiska moment i utbildningen och du kommer till exempel att få göra ekonomiska analyser, lära dig om rättigheter i fastigheter, om samhällets regler för byggande och om markanvändning samt analysera geografiska data. 

I den senare delen av utbildningen kan du specialisera dig inom områdena geografisk informationsteknik, fastighetsekonomi eller fastighetsrätt.

Forskning sker i de olika ämnena du läser, t ex hur geografisk information hanteras på internet, digitala koordinater som grund för fastighetsgränser, om juridiska förutsättningar för att undvika grannfejder, säkerställda obligationer på fastighetsmarknaden, om oro på fastighetsmarknaden med stora prisändringar, effektiv fastighetsförvaltning, attraktiva stadsmiljöer och trafiksäkerhet.

Det finns möjligheter att göra en del av studierna och examensarbetet utomlands.

Framtiden

Samhällsbyggnadsområdet är viktigt för Sveriges utveckling och lantmäterikompetens kommer alltid att vara central. Arbetsmarknaden är ljus. Statistik har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer – mindre än en procent. Även långsiktigt antas det stora behovet av arbetskraft att finnas.

Arbete inom den privata sektorn finns i byggbranschen, fastighets- eller skogsbolag, elkraftföretag, intresseorganisationer, tekniska konsulter, banker, fastighetsvärderingsföretag och fastighetsrättsliga konsulter/rådgivare. Inom kommuner finns civilingenjörer i lantmäteri på stadsbyggnadskontor och fastighetskontor, och bland statliga myndigheter kan nämnas Lantmäteriet, Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Mark- och miljödomstolen.

Det finns en mycket god geografisk spridning – storstadsområden, tätortsregioner och mindre städer, ja, i hela Sverige. En del arbetar också utomlands.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Eva Wetterholm Pålsson

Telefon: +46 46-222 70 31

E-post: eva [dot] wetterholm_palsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

21 augusti 2023 - 4 juni 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)17,60
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,59
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)1,15

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 71 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i lantmäteri är 775 000 SEK.