Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Program 90 högskolepoäng · 1.5 år

Beskrivning

Du som är läkare med examen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz, och som ännu inte har svensk läkarlegitimation eller fått behörighet att göra allmäntjänstgöring är välkommen att söka till Kompletteringsutbildning för läkare (KUL) vid Lunds universitet.

Om programmet
Utbildningen består av sex kurser och undervisningen är till stor del samordnad med universitetets ordinarie läkarprogram, med stora inslag av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i nära samarbete med hälso- och sjukvården i södra sjukvårdsregionen.

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin. Dessutom ingår samhälls- och förvaltningskunskap, språklig fördjupning samt en kurs med särskilt fokus på opererande specialiteter, anestesi och intensivvård. Undervisning sker helt på svenska.

Programmet omfattar 90 hp och ges under tre terminer. Fem studenter antas per termin. 

Efter programmet
Utbildningen ger dig värdefulla kunskaper inför din framtida läkarkarriär inom svensk sjukvård. 
När du genomfört utbildningen med godkända resultat får du ett utbildningsbevis, som gör det möjligt för dig att söka till allmäntjänstgöring (AT) efter prövning av Socialstyrelsen.

Anmälan till vårterminen 2024
Du anmäler dig på Antagning.se mellan den 15 augusti - 15 september 2023.
Tänk på att prioritera dina sökalternativ.

Observera nya dokumentationskrav (from ht23, läs mer på LU.se, följ länken längst ner på sidan). 

Senast den 28 september måste alla meriter som styrker behörighetskraven ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se, för att din ansökan ska vara komplett. Därtill måste du följa landsspecifika krav, se nedan. 

  • Examensbevis på din Läkarexamen (originaldokumentet ska skannas in, på originalspråk och översättning).
  • Official transcript / ämnesförteckning över din läkarexamen.
  • Socialstyrelsens beslut om utredning av din läkarexamen.
  • Handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, enligt behörighetskraven.

Ladda gärna upp ditt bästa resultat från det teoretiska kunskapsprovet. Om du inte hunnit få resultatet av ditt senaste prov, går det bra att mejla det till utbildningskoordinator när du fått det (dock senast sista kompletteringsdag).

Följ ditt lands dokumentationskrav, se Universityadmissions.se.

Sista dag att styrka avgiftsfrihet (om du är skyldig att betala studieavgift) eller betala anmälningsavgift till UHR (om nödvändigt) är den 28 september. 

Läs mer om anmälnings- och studieavgifter på Antagning.se 

Tänk på att du måste ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov för att komma vidare i urvalet.

Urval
Urvalet till denna utbildning genomförs i två steg (läs mer om urvalet via länken nedan):

Steg 1:Rangordning baserat på resultatet från teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov.
Steg 2: Intervju, sökanden som går vidare till steg två kallas till intervju i Lund. 

Vem antas till programmet?
Den slutliga antagningen görs genom att räkna ihop resultaten från kunskapsprovet med poängen från intervjuerna. De fem personer med högst meritpoäng (prov+intervju) antas. I december kommer ditt besked med urvalsresultat publiceras på ”Mina sidor” på Antagning.se.

Läs mer om behörighetskrav och urvalet på LU.se:

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Carina Bäckström

E-post: kul [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För antagning till programmet krävs läkarexamen från land utanför EU/EES-området inklusive Schweiz samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Urval

Steg 1 är Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare. Steg 2 är intervjuer av de sökande som har uppnått bäst resultat på kunskapsprovet. Slutgiltig antagning till programmet görs genom att väga samman resultatet från kunskapsprovet med det resultat som framkommit under intervjuerna.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

22 januari 2024 - 15 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz är 367 500 SEK.