Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz

Program 90 högskolepoäng · 1.5 år

Beskrivning

Du som är läkare med utbildning från ett land utanför EU/EES-området inklusive Schweiz, och som ännu inte erhållit svensk läkarlegitimation eller fått behörighet att göra allmäntjänstgöring är välkommen att söka till Kompletteringsutbildning för läkare, KUL, vid Lunds universitet.

Programmets innehåll

Utbildningen består av sex separata kurser. I de olika kurserna ingår såväl lärarledd undervisning i helkurs som undervisning i mindre grupper men det finns också moment som kräver enskilda studier.

Undervisningen är till största delen samordnad med universitetets ordinarie läkarprogram, med stora inslag av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i nära samarbete med hälso- och sjukvården i Södra Sjukvårdsregionen.

Det huvudsakliga ämnesområdet är teoretisk och praktisk medicin. Dessutom ingår samhälls- och förvaltningskunskap, språklig fördjupning samt en kurs med särskilt fokus på opererande specialiteter, anestesi och intensivvård.

Undervisning sker i huvudsak på svenska men engelska kan förekomma. Engelskspråkig litteratur samt litteratur på andra skandinaviska språk kan förekomma.

Programmet omfattar 90 högskolepoäng och ges under tre terminer med första antagning till vårterminen 2022.

5 studenter kommer att antas till programmet per termin.

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Efter programmet

Utbildningen ger dig värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper inför din framtida läkarkarriär inom svensk sjukvård. 

När du genomgått utbildningen med godkänt betyg i samtliga kurser får du ett sammanhållet utbildningsbevis för hela programmet, som gör det möjligt för dig att efter prövning av Socialstyrelsen kunna söka tillträde till allmäntjänstgöring (AT).

Anmälan till vårterminen 2022

Du anmäler dig på Antagning.se mellan den 15 september till 15 oktober 2021.

Senast den 18 oktober måste alla dokument som styrker behörighetskraven ha inkommit till Antagningsservice eller finnas uppladdade på Antagning.se. (Examensbevis, betygsutdrag och auktoriserade översättningar (ifall tillämpligt), Socialstyrelsens beslut om utredning, handlingar som styrker kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, enligt behörighetskraven). Du kan lägga till fler meriter om det är något mer du vill styrka till din ansökan.

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift till UHR (om nödvändigt) är den 18 oktober. 

Tänk på att du inför din ansökan ska ha gjort den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov.
Läs mer om behörighetskrav, anmälan och urvalsprocessen via länken nedan.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programnämnden för läkarutbildning

Besöksadress
BMC, Sölvegatan 19, Lund

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För antagning till programmet krävs läkarexamen från land utanför EU/EES-området inklusive Schweiz samt av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare eller kompletterande utbildning. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget Godkänd/E.

Urval

Steg 1 är Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare. Steg 2 är intervjuer av de sökande som har uppnått bäst resultat på kunskapsprovet. Slutgiltig antagning till programmet görs genom att väga samman resultatet från kunskapsprovet med det resultat som framkommit under intervjuerna.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

24 januari 2022 - 11 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz är 367 500 SEK.