Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetspraktik inom psykologi

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du utveckla relevanta färdigheter för arbetsmarknaden och få tillfälle att omsätta teorier och metoder inom psykologi i praktiken? Denna kurs ger dig möjlighet att under en termin göra arbetspraktik inom psykologiområdet, vilket är en fantastisk chans att utveckla din kompetens, komma i kontakt med arbetsgivare och få en erfarenhet för livet!

Kursens innehåll

Kursen ger dig ett arbetslivsperspektiv och möjlighet till fördjupade erfarenheter där den teoretiska delen av psykologin kopplas till en praktisk verksamhet. Du får kunskaper och färdigheter av värde för såväl fortsatta studier som ett framtida yrkesliv. På kursen utför du ett praktikarbete inom det psykologiska området inom offentlig, privat verksamhet eller en idéburen organisation i Sverige eller utomlands. Under praktiken utför du kvalificerade arbetsuppgifter och medverkar i det dagliga arbetet. Du utför också ett eget praktikprojekt där du löser en sammanhållen arbetsuppgift självständigt under handledning.

Under kursen får du insikt i:

  • Vad som kännetecknar psykologisk kompetens inom olika arbetslivsområden
  • Vilken roll som psykologi spelar i samhället
  • Hur psykologiska teorier kan tillämpas i praktiken
  • Hur man utför kvalificerade arbetsuppgifter med psykologisk profil
  • Hur man samlar in, analyserar och presenterar psykologiskt relevant information
  • Hur man uttrycker och använder psykologisk kunskap, i såväl akademiska som arbetslivsrelaterade sammanhang

Upplägg

Undervisningen omfattar en introduktionsföreläsning, tre nätbaserade seminarier samt löpande lärarhandledning. Praktikperioden hos praktikgivaren omfattar 640 timmar/16 veckor och inkluderar deltagande i arbetsuppgifter enligt upprättat trepartsavtal, ett eget praktikprojekt samt akademiska kursuppgifter. De sista veckorna av praktikkursen skall avsättas för förberedande av presentation av praktiken.

Efter kursen

Efter avslutad kurs och arbetspraktik inom psykologi har du förvärvat praktiska färdigheter genom tillämpning av psykologiska teorier. Genom kvalificerade arbetsuppgifter och praktikprojekt har du utvecklat psykologisk kompetens inom olika arbetsområden. Du har förberetts att omsätta och applicera psykologisk kunskap, både inom akademiska sammanhang och i arbetslivet, vilket är värdefullt oavsett ditt framtida yrkesval. Du har också getts möjlighet att skapa arbetslivskontakter som kan vara användbara för din framtida karriär.

OBS! För behörighet till kursen krävs bland annat en godkänd praktikplan som du laddar upp på Mina Sidor på Antagning.se i samband med ansökan.  Du hittar praktikplanen och mer information om ansökningsförfarandet på nedan länk.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Ingela Steij Stålbrand

E-post: ingela [dot] steij_stalbrand [at] psy [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Elin Holgersson

Telefon: +46 46-222 91 15

E-post: studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfordringar på 120 högskolepoäng varav minst 90 hp i psykologi inkluderande något av följande moment: (1) PSYD12 Psykologi: Översiktskurs 30 hp, eller (2) PSYH02 Psykologi: Översiktskurs (nät) del 1 15 hp och PSYH11 Psykologi: Översiktskurs (nät) del 2 15 hp, eller motsvarande utbildning vid Lunds universitet eller annan ort.
Dessutom krävs en godkänd praktikplan upprättad mellan studenten och praktikplatsen. Praktikplanen ska vara inkommen senast sista kompletteringsdag.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 3 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arbetspraktik inom psykologi är 57 500 SEK.