Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du förbättra dina samtalsfärdigheter? Är du nyfiken på och vill lära dig mer om aktivt lyssnande och olika verbala och icke-verbala samtalsverktyg? Kursen Samtals- och intervjuteknik ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper utifrån flera perspektiv. Under kursen får du även praktisk övning i att genomföra olika typer av samtal och intervjuer.

Kursens innehåll

Kursen består av två delkurser, där den första fokuserar på grundläggande teori och färdigheter. I denna del av kursen övar vi på utforskande samtal och genomför samtalstekniska analyser av varandras arbeten. I den andra delkursen får du testa dina nya kunskaper i ett projektarbete där metoden kvalitativ forskningsintervju står i fokus. I denna del får du lära dig att konstruera en intervjuguide, intervjua samt att analysera och rapportera intervjudata.

Under kursen får du insikt i:

  • Hur vi i vår kommunikation använder olika typer av verbala samtalsverktyg, så som frågor, reflektioner och sammanfattningar.
  • Hur samtal påverkas av ickeverbal kommunikation, som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tempo.
  • Hur samtal påverkas av olika mellanmänskliga och psykologiska faktorer.
  • Vilken betydelse faktorer som empatisk förmåga, professionalitet och icke-dömande förhållningssätt har för upplevelsen av bemötande.
  • Hur dessa kunskaper kan appliceras i ett utforskande samtal i en professionell kontext.
  • Hur kvalitativa forskningsintervjuer kan användas som verktyg för att få insikt i andras erfarenheter och perspektiv.

Upplägg

Kursen består av föreläsningar, praktiska övningar i seminarieform och ett projektarbete i grupp.

Efter kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha fått både teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av att genomföra samtal och intervjuer. Du har fått tillfälle att reflektera kring ditt personliga sätt att kommunicera och övning i att tillämpa olika metoder och verktyg. Kursens innehåll är till nytta för alla som på något sätt möter och samtalar med människor i sin yrkesroll. Fokus är på professionella samtal men många av de studenter som tidigare gått kursen menar att även deras sätt att kommunicera privat har påverkats positivt.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Emilia Thorup

E-post: emilia [dot] thorup [at] psy [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Elin Holgersson

Telefon: +46 46-222 91 15

E-post: studievagledare_fk [at] psy [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,72
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,40
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,00

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 60 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,00
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,53
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)0,90

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Samtals- och intervjuteknik är 28 750 SEK.