Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Allmänt

I denna kurs tillägnar du dig grundläggande kunskaper om samtals- och intervjuteknik. Du kommer bl.a. att få lära dig om olika typer av samtal, vad samtalsverktyg och ett aktivt lyssnande innebär, och om hur samtal påverkas av olika mellanmänskliga och psykologiska faktorer.

Upplägg

Kursen består av två delar. I delkurs 1 (7.5 hp) är fokus på praktisk färdighetsträning. Efter en inledande teoretisk del där studenterna läser in och redovisar litteratur för varandra får varje student genomföra flera kartläggande samtal. Efter varje samtal görs en samtalsteknisk analys och studenten får återkoppling från medstudenter och lärare.

I delkurs 2 (7.5 hp) arbetar studenterna i mindre grupper med att genomföra ett projektarbete där metoden är kvalitativa intervjuer. Studenter från olika grupper ger under arbetets gång varandra återkoppling på sina projekt. Kursen avslutas med en gemensam redovisning av samtliga projekt.

Efter kursen

Efter kursen har du tillägnat dig så väl teoretisk som praktisk kunskap på området samtals- och intervjuteknik. Du har lärt dig att identifiera och analysera olika beståndsdelar i ett samtal, och har fått omfattande praktisk träning i att genomföra både kartläggande samtal och kvalitativa intervjuer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,88
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,73
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,15
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165,0

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 40 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Psykologi: Samtals- och intervjuteknik är 25 000 SEK.