Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Den här kursen handlar framförallt om undervisning och klassrumsperspektiv på ämnet svenska som andraspråk. Du börjar terminen med en valbar delkurs. Därefter följer en delkurs i språkdidaktik, där du får lära dig att planera såväl stora som små undervisningssekvenser. Under andra halvan av terminen läser du en längre delkurs i litteraturdidaktik. De obligatoriska delkurserna samläses med studenter inom lärarutbildningen.

Vad innehåller kursen?

Kursen består av

  • en valbar delkurs inom ämnesområdet svenska eller närliggande ämnen
  • en delkurs i språkdidaktik 
  • en delkurs om litteraturdidaktik i svenska som andraspråk.

Valbar kurs, 7,5 hp
Den valbara kursen ska vara inom ämnesområdet svenska eller närliggande ämnen och godkännas av studierektor eller motsvarande. En lista på valbara kurser tillhandahålls av studievägledaren.

Språkdidaktik, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på undervisning i ungdoms- och vuxenutbildningen för elever som är nya i svenska språket. Du får lära dig om olika sätt att organisera mottagning av nyanlända elever och hur man kartlägger andraspråkselevers tidigare kunskaper. En central del av delkursen är arbetssätt som utvecklar eleverna språkliga färdigheter.

Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 15 hp
Utbildningens sista delkurs behandlar ungdomars och vuxnas läsning och belyser hur skönlitteraturen kan användas för att främja språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever. Kursen ger en fördjupning i berättande genrer i relation till andra texttyper med särskild fokus på ordinlärning och läsförståelse. Med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och metodiska redskap analyseras berättande texters innehåll, svårighetsgrad och uppbyggnad. Kursen ger vidare en introduktion till det litteraturdidaktiska forskningsfältet från ett receptionsteoretiskt och interkulturellt perspektiv. Kursen ger exempel på sätt av att använda skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, i arbete med frågor om flerspråkighet, identitet och kulturmöten. Med utgångspunkt i kurslitteratur och egna erfarenheter av undervisning utvecklar studenten sin förmåga att göra didaktiska val i samband med planering av undervisningsmoment som utgår från läsning av skönlitteratur. Inte minst fokuseras mötet mellan text och läsare. Därutöver undersöks och diskuteras hur den skönlitterära läsningen kan kombineras med samtal, skrivande och andra kommunikationsformer i svenska som andraspråk.

Kursens genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshoppar och övningar såväl enskilt som i grupp. I delkurs 3 ingår 3–5 obligatoriska seminarier.

Delkurs 2 och 3 samläses tillsammans med studenter från kursen Svenska som andraspråk 4 på Ämneslärarutbildningen. 

Kursens placering

Studieämnet Svenska som andraspråk kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och ämnet kan utgöra huvudområde i en examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i studieämnet Svenska som andraspråk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, 223 62 Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som andraspråk: Didaktisk fördjupningskurs är 57 500 SEK.