Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande

Kurs 1.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Innehållet är utformat för att möta behov hos, och vara relevant för aktiva eller blivande kliniska handledare vid utbildningsprogram på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kursens innehåll

Under kursen introduceras deltagarna bland annat till forskningsbaserade, användbara modeller för handledning och återkoppling samt professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i aktivt lärande och med studentens lärande i centrum. Exempel på aktiviteter under kursen är självskattning av handledning, planering av handledning i relation till kursmål samt observation och återkoppling inklusive feedforward.

Kursens genomförande 

Deltagarna genomför autentiska kursmoment, det vill säga prövar modeller och tillämpar det man lärt sig i den kliniska handledningen på sin arbetsplats. Kursaktiviteternas omfattning är 40 timmar, utspritt på tre månader.

Tre obligatoriska träffar/workshops är schemalagda, preliminära datum och tider:

  • 27 januari, kl 9.00-16.00
  • 21 mars, kl 13.00-16.00
  • 28 april, kl 9.00-12.00

Övriga moment utförs individuellt eller med kurskollegor och studenter på tider som passar. 

Efter kursen

Kursen ger en god grund för handledning av studenter i VFU. Du får också möjlighet att knyta kontakter med andra handledare.

Länk till kursplan: https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/VMFN80

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursledare

Pia Strand

E-post: pia [dot] strand [at] med [dot] lu [dot] se

Kursledare

Ketty Andersson

E-post: ketty [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Carina Bäckström

E-post: carina [dot] backstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd yrkesexamen från någon av följande program; audionom-, arbetsterapeut-, fysioterapeut-, logoped-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterskeprogrammet.

Urval : APAV

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, deltid 10%

På svenska

Studieperiod

23 januari 2023 - 30 april 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande är 4 500 SEK.