Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialantropologi: Etnografiskt fältarbete

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Observera att denna kurs ges inom masterprogrammen SASAN, SASCO och SACCR som valfri kurs under termin 3.

  • Master's programme in Social Anthropology (SASAN)
  • Master's programme in Cultural Criminology (SACCR)
  • Master's programme in Sociology (SASCO)

Dessa masterprogram ges på engelska och söks via den så kallade internationella antagningsomgången. Detta innebär att du måste ansöka redan i perioden oktober- januari för att påbörja ett program kommande höst.

Kursen Etnografiskt fältarbete innebär ett längre fältarbete i anslutning till masteruppsatsen. Under kursen analyserar du fältarbetets teoretiska och praktiska arbete. Tema och område för fältarbetet väljs i samråd med kursansvarig lärare.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/en/programmes-and-courses/masters-programmes

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp (inkl kandidatuppsats) i socialantropologi, sociologi (el motsv ämne), 30 hp teori inom socialantropologi, sociologi eller kulturkriminologi på avancerad nivå (motsvarande SANN03, Socialantropologi: Teori- och metodkurs, 15 hp, /SOCN03, Sociologi: Klassisk och modern teori, 15 hp /CCRN01, Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp, 15hp + SANN13 Socialantropologi: Moderna klassiker, 15 hp /SOCN04, Sociologi: Moderna klassiker,  hp /CCRN10, Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier, 15 hp ) samt en avancerad metodkurs motsvarande SANN04 Samhällsvetenskaplig etnografi, 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialantropologi: Etnografiskt fältarbete är 27 500 SEK.