Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i riskhantering

Program 120 högskolepoäng · 2 år

Tre personer i rörelse framför målning föreställande gammal amerikansk bil. Foto.

Beskrivning

Alla företag och verksamheter är exponerade för olika typer av risker. Därför finns ett stort behov av civilingenjörer med god kunskap om riskanalyser och riskhantering. På Riskhanteringsprogrammet, som kan sökas av samtliga civilingenjörsstudenter på LTH inför fjärde läsåret, erbjuds mycket goda möjligheter till inriktning mot just den bransch du är intresserad av.

UTBILDNINGEN

I utbildningen lär du dig till exempel riskanalys och riskhanteringsprocesser, men ges också en kunskapsbas om samspelet mellan människa, teknik och organisation och hur samspelet mellan dessa kan påverka riskbilden i en verksamhet. Du kommer också att studera hur du kan identifiera, analysera och värdera risker så att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn till exempelvis ekonomiska, etiska och samhälleliga faktorer.

Risker förändras i takt med att världen förändras. Krav på tillväxt och effektivitet ökar, teknologier utvecklas, infrastrukturer förändras och system blir alltmer komplexa. Förändringar för mycket gott med sig – ökad livskvalitet och ökad effektivitet – men de kan också medföra nya och förändrade risker.
Exempel på händelser som fått tragiska konsekvenser är kärnkraftshaveriet i Fukushima, orkanen Katrina och den enorma oljeläckan från oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen.  

Behovet av personer med kompetens i riskhantering illustreras inte minst av Covid 19-krisen som medfört en enorm påfrestning på samhället. Den ena dagen kan det vara en pandemi som skapar en kris, medan nästa gång triggas den av något helt annat.

FRAMTID
Som civilingenjör i riskhantering är alternativen flera vare sig du söker dig till privat eller offentlig verksamhet, om du väljer att arbeta med tekniska eller samhälleliga risker eller en kombination av de båda. Med en examen i riskhantering kommer du att ha möjlighet att arbeta både i Sverige och internationellt.

ANTAGNING
Riskhanteringsprogrammet är ett tvåårigt avslutande civilingenjörsprogram, vilket innebär att man måste ha fullgjort 3 års studier på valfritt civilingenjörsprogram eller på brandingenjörsprogrammet vid LTH. Det finns även möjlighet för civilingenjörsstudenter från andra lärosäten att söka till riskhanteringsprogrammet. Mer information, sökanvisningar och behörighetskrav finns på www.lth.se/utbildning

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i riskhantering – lth.se

Kontakt

LTH:s kansli

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

+46 46 222 72 00

http://www.lth.se/omlth/ledning-och-organisation/lths-kansli/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

150 högskolepoäng från grundblocket på ett och samma civilingenjörsprogram vid ett erkänt lärosäte, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 hp

eller

150 högskolepoäng från grundblocket på brandingenjörsutbildning från ett erkänt lärosäte motsvarande grundblocket med liknande struktur i programuppbyggnad som brandingenjörsprogrammet vid LTH, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 h.

Urval

Alternativt urval 100%

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

21 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2018

Totalt antal antagna

Höstterminen 2018 - 32 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i riskhantering är 310 000 SEK.