Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i riskhantering

Program 120 högskolepoäng · 2 år

Tre personer i rörelse framför målning föreställande gammal amerikansk bil. Foto.

Beskrivning

Riskhanteringsprogrammet kan sökas av samtliga civilingenjörsstudenter på LTH inför fjärde läsåret. Överallt finns det risker som kan orsaka skador på människor, samhällets funktionalitet och miljö. För att samhället ska vara säkert, konkurrenskraftigt och hållbart måste både privata och offentliga aktörer aktivt jobba med att minimera dessa risker. Det finns därför ett stort behov av civilingenjörer med god kunskap om riskanalyser och riskhantering. Samhället förändras i allt snabbare takt och påverkas av faktorer som globalisering, digitalisering, klimatförändringar, förtätning av städer, teknikutveckling och samhällets allt större komplexitet där system och infrastrukturer ofta byggs samman.

Förändringarna för mycket gott med sig i form av ökad livskvalitet och mindre kostnader, men samtidigt förändras riskerna i samhället. Därför behöver alla aktörer jobba med riskhantering för att minska skador inom sin verksamhet och i samhället i stort.

Behovet av personer med kompetens om riskhantering illustreras inte minst av Covid19-krisen som inneburit en enorm påfrestning på i princip samtliga av samhällets aktörer. Den ena dagen kan det vara en pandemi som skapar en kris, medan nästa gång triggas den av något helt annat. Det är därför viktigt för i princip alla samhällssektorer och branscher att arbeta med proaktivt analys- och hanteringsarbete och i detta arbete spelar personer med en gedigen utbildning och kompetens en betydande roll.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i riskhantering är alternativen många vare sig du söker dig till privat eller offentlig verksamhet, om du väljer att arbeta med tekniska eller samhälleliga risker eller en kombination av de båda. Med en examen i riskhantering är du efterfrågad på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt och arbetsmarknaden är mycket god.

Kombinationen av en tidigare brand- eller civilingenjörsutbildning med riskhantering öppnar upp för många olika möjligheter. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om utförande och utveckling av riskanalyser, osäkerhetsmodellering, tillståndsprövningar, olycksutredning och processäkerhet, konsekvensberäkningar och arbetsmiljörisker. Utöver det kan arbetet bland annat handla om att arbeta med planering och krisberedskap. 

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning.

Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön.

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och värdera risker så att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn till exempelvis ekonomiska, etiska och samhälleliga faktorer. Många gånger är det en mångfald av tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer, men också samspelet dem emellan, som ger upphov till risker.

Avancerade metoder och verktyg krävs ofta för att förebygga och hantera risker. Studierna inom riskhantering lägger stor vikt vid att utveckla din förmåga att använda dessa metoder och verktyg för att få arbete med riskhantering, säker het och resiliens att verkligen fungera i praktiken.

I utbildningen lär du dig riskanalys och riskhanteringsprocesser men ges också en kunskapsbas om samspelet mellan människa, teknik och organisation och hur detta kan påverka riskbilden i en verksamhet. De övergripande målen för civilingenjörsprogrammet i riskhantering är att du ska:

  • Kunna identifiera, analysera och bedöma risker.
  • Baserat på riskanalyser kunna föreslå åtgärder som förebygger risker eller begränsar de skador som kan uppstå på människa, miljö och egendom.
  • Kunna utforma och använda ledningssystem som ett sys-tematiskt verktyg för att minimera risknivån inom områdena säkerhet, hälsa och miljö.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i riskhantering – lth.se

Kontakt

LTH:s kansli

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

+46 46 222 72 00

http://www.lth.se/omlth/ledning-och-organisation/lths-kansli/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt

150 högskolepoäng från grundblocket på ett och samma civilingenjörsprogram vid ett erkänt lärosäte, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 hp

eller

150 högskolepoäng från grundblocket på brandingenjörsutbildning från ett erkänt lärosäte motsvarande grundblocket med liknande struktur i programuppbyggnad som brandingenjörsprogrammet vid LTH, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp och kurs i statistik om minst 7.5 h.

Urval

Alternativt urval 100%

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2018

Totalt antal antagna

Höstterminen 2018 - 32 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i riskhantering är 340 000 SEK.