Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Redovisning och finansiering - Magisterprogram

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Jobb framför dator med miniräknare och grafer

Beskrivning

The Master’s in Accounting and Finance is a one year, full-time programme, preparing you for a career in financial or professional services.

Accounting, corporate finance and management control are closely related parts of the broader accounting and finance field. They all lie at the intersection where business strategy, processes and information combine and represent critical functions in organizations to ensure that decisions, processes, and behaviours are consistent with corporate objectives and that strategies are related to performance.

Our programme provides a strong theoretical grounding provided by our research-based faculty. The programme is also highly applied, requiring a significant amount of independent study and preparation is required for being successful as a student. We make intensive use of challenging, team-based assignments and cases that focus attention on business and the role of corporate finance and management accounting in a strategic management setting. The programme will deepen your analytical thinking and your problem-solving skills, as well as enhance your teamwork skills and your practical corporate finance or management accounting and performance management skills. And you will study together with students from all over the world.

One programme – two specialisations

When applying to this programme, you select either the specialisation in Corporate Finance or the specialisation in Accounting and Management Control.

The specialisation in Corporate Finance is an advanced, challenging, and intensive programme designed for students with an undergraduate major in corporate finance, finance, or financial management.

The specialisation in Accounting and Management Control is an advanced and rigorous program that caters to students who are aiming for leadership roles in financial management and control.

International Master Class

Students with exceptional study results during the first semester at this programme, may compete for seats at the International Master Class (IMC) programme. An International Master Class is a highly competitive opportunity to go on an exchange semester after finishing your Master’s studies at LUSEM.

Career

The programme provides a strong foundation for top financial management roles such as CFO or finance director, as well as for positions such as financial or business controller, financial or business analyst, financial or treasury manager, finance business partner, and other accounting and finance functions. 

Sök senast 15 januari!

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ger 14 internationella magister- och masterprogram. I undervisningen möter du många av våra allra bästa forskare, internationella gästprofessorer och företagsledare från flera olika branscher och organisationer. Att du dessutom får kurskamrater som kommer från hela världen är en extra bonus. Redan under studietiden tränas du i att samarbeta med personer från andra kulturer – precis det du kommer att göra i din framtida karriär.

Programmen ges helt på engelska, och alla studenter söker i en internationell antagningsomgång. Ansökningsperioden startar i mitten av oktober, och sista anmälningsdag är den 15 januari för programstart till hösten.

Glöm inte att ladda upp CV och Statement of Purpose!

Det här programmet kräver att du kompletterar din ansökan med CV och Statement of Purpose. Vi har samlat mallar och instruktioner hur du laddar upp dem på vår hemsida.

Läs mer om hur du söker till det här programmet på Ekonomihögskolans webbplats

Sen anmälan?

Vi tar inte emot sena anmälningar till Ekonomihögskolans internationella masterprogram, och du kan inte heller söka till programmet i den senare nationella ansökningsomgången.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Master koordinator

E-post: master [at] fek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

 

Programspecifika förkunskapskrav

Examen på grundnivå (kandidatexamen) med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, vilken måste inkludera en kurs i företagsfinansiering och en kurs i externredovisning. Engelska 6. 

Inriktning i Corporate Finance

Utöver de programspecifika förkunskapskraven kräver inriktningen i Corporate Finance minst 15 hp i företagsfinansiering/finansiell ekonomi/ finansiell styrning och en kurs i ekonometri eller statistik.

Inriktningen i Corporate Finance förutsätter att deltagarna har tidigare kunskaper i företagsfinansiering motsvarande avancerade grundnivå. Du förväntas till exempel vara bekant med grundläggande begrepp som nettonuvärde (NPV), diskonterat kassaflöde (DCF) och vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC), men också med grundläggande teorier som tradeoff-teorin, informationsasymmetri och agentteori. Deltagarna förväntas också ha grundläggande kunskaper om statistik, inklusive centrala statistiska begrepp som medelvärde, standardavvikelse, varians, kovarians, korrelation och minsta kvadrat-metoden. Dessutom förväntas deltagarna kunna läsa och förstå finansiella rapporter, inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflödesredovisning och att beräkna och tolka lönsamhet, vinstmarginal, kapitalomsättningshastighet och tillväxt.

 

Inriktning i Accounting and Management Control

Utöver de programspecifika förkunskapskraven kräver inriktningen i Accounting and Management Control minst 15 hp i externredovisning och/eller ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Inriktningen i Accounting and Management Control förutsätter att deltagarna kan läsa och förstå finansiella rapporter, inklusive resultaträkning, balansräkning och kassaflödesredovisning och att beräkna och tolka lönsamhet, vinstmarginal, kapitalomsättningshastighet och tillväxt.

I övrigt förväntar vi oss att du har grundläggande kunskap om centrala begrepp inom ekonomistyrningen, såsom t.ex. alternativkostnad, fasta och rörliga kostnader, samt nuvärde. Avslutningsvis förväntar vi oss att du känner till ekonomistyrningens styrverktyg  såsom budgetar och multidimensionella resultatmått, samt ekonomiska ansvarsenheter.

Urvalsgrunder

Urvalet baseras på:

  • meriter från tidigare högskolestudier och
  • en avsiktsförklaring (Statement of Purpose) där den sökande anger sina skäl för att söka till utbildningen och beskriver sina specialintressen bland de ämnen inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och företagsfinansiering som ingår i programmet. I avsiktsförklaringen bör även ingå en självvärdering av den sökandes förkunskaper inom företagsfinansiering, externredovisning och ekonomi- och verksamhetsstyrning.

 

Urval

Baseras på akademiska meriter från studierna på grundnivå, och en avsiktsförklaring (Statement of Purpose) i vilket sökande ska motivera varför de söker till programmet.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Redovisning och finansiering - Magisterprogram är 135 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master