Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografisk informationsvetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Landskap och hus i kluster.foto.

Beskrivning

Vill du skaffa dig spetskompetens i hantering av digitala geografiska data? Då är vårt masterprogram i GIS något för dig. GIS är mycket användbart och efterfrågat av många arbetsgivare som jobbar med miljöfrågor och samhällsplanering, men även inom andra områden. Utbildningen ges helt på distans.

Masterprogrammet i GIS riktar sig till studenter som vill lära sig analysera och modellera rumsliga fenomen med hjälp av geografiska informationssystem. Efter utbildningen finns det möjligheter att jobba inom en rad olika områden där GIS är en viktig metod; analyser av klimatförändringar över större eller mindre geografiska regioner, naturvård, resurshantering inom jordbruk, tillgång till vatten, eller planering av turism och stadsutveckling ur miljösynpunkt.

Under utbildningen lär du dig att hantera och kritiskt granska geografiska data med avseende på precision och kvalitet, och du får grundläggande praktisk träning i den senaste mjukvaran inom GIS. Du lär dig också databasmetodik och kartografi samt fördjupar din kunskap i GIS-metodik inom olika tillämpningar.

Programstruktur

Första delen av programmet består av obligatoriska moduler som ger en teoretisk och praktisk bas för handhavande av GIS. Den andra delen av studierna innebär ett friare val av delkurser då du kan fördjupa dig beroende på inriktning och intresse. Exempel på fördjupningsområden är GIS och klimatförändringar, GIS och hydrologi, GIS och turism/rekreation, programmering i GIS, rumslig infrastruktur (SDI), miljöplanering, algoritmteori, fjärranalys, webb-GIS och biodiversitet.

En studentversion av ett av de största kommersiella GIS-programmen distribueras fritt till dig vid utbildningens start, för installation på egen dator (ej Mac-operativsystem för närvarande). Huvuddelen av de praktiska övningarna utförs på den egna datorn.  Presentation och försvar av examensarbetet sker genom personlig närvaro eller genom digitala presentationsverktyg.

Utbildningen kan läsas på hel- eller halvfart. Alla kurser erbjuds över internet som text-, ljud- eller videoföreläsningar. Du har möjlighet att välja den inlärningsmetod som fungerar bäst för dig. Du och dina lärare korresponderar med varandra via mail, internetforum eller digitala mötesplattformar.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger möjlighet till anställning inom offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. Efter slutförd utbildning har du kunskaper som kan användas vid planering, implementering och hantering av GIS inom olika ämnesområden. Denna kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden, särskilt vid naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och ingenjörsmässiga tillämpningar där den rumsliga dimensionen är viktig. Dina kunskaper är relevanta för tillämpningar inom bland annat hydrologi, jordbruk, skogsvård, försvarsverksamhet samt för planering av lokal, regional och nationell verksamhet, exempelvis planering av vindkraftverk, vattenförsörjning, vägnät, stadsbyggnad, naturskydd och andra samhällsfunktioner.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Professor

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan, inklusive hur den sökande anser sig möta programmets förkunskapskrav, och meriter från yrkesliv och/eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 4 juni 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geografisk informationsvetenskap - Masterprogram är 270 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 36 kB, nytt fönster)