Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR90

Kursen ger detaljerad kunskap och förståelse av evolutionsbiologiska modeller och metoder, samt hur man praktiskt tillämpar dessa på en rad olika problem. Under första delen av kursen tillägnar sig studenten teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna analysera genomiska data i syfte att etablera evolutionära släktskap och populationers historia, påvisa naturlig selektion, samt identifiera de genetiska och utvecklingsbiologiska mekanismer som ligger bakom evolutionära förändringar. Under andra delen av kursen behandlas teori och tillämpningar av jämförande fylogenetiska metoder och hur det är möjligt att dra slutsatser om evolutionära förändringar och testa evolutionära hypoteser utifrån olika typer av data. Vidare ges teoretiska och praktiska kunskaper för att etablera och kvantifiera selektion i naturliga och experimentella populationer. Kursen avslutas med en fördjupande studie i hur evolutionsbiologi kan tillämpas på samhälleliga problem inom medicin, bevarandebiologi, bioteknologi och hållbar utveckling.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen: Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp naturvetenskapliga studier vari skall ingå BIOR89 Evolutionsbiologi - mönster och processer 15 hp samt ytterligare 15 hp avancerade kurser i biologi, molekylärbiologi eller bioinformatik. Avlagd kandidatexamen (180 hp). Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 11 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Evolutionsbiologi - metoder och tillämpningar är 38 750 SEK.