Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik, Röntgen- och neutronvetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Vill du ta del av ett världsunikt masterprogram som gör dig till expert på den senaste tekniken inom röntgen- och neutronvetenskap? Utbildningen har särskilt fokus på två forskningsanläggningar i internationell toppklass: MAX IV-laboratoriet respektive den kommande neutronkällan ESS, European Spallation Source.

Masterprogrammet ger dig kunskap i hur man skapar och använder röntgenstrålar och neutronstrålar. Tack vare dessa strålars unika egenskaper kan man undersöka material inom ett brett fält av olika forskningsområden, allt från fundamentala frågeställningar inom fysik, kvantfysik och materialvetenskap till studier i biologi, geologi, medicin, arkeologi. Som student i Lund får du tillgång till två anläggningar i världsklass. MAX IV-laboratoriet är världens första fjärdegenerationens synkrotronljuskälla, och ESS blir världens mest kraftfulla neutronkälla.

Under utbildningen lär du dig bland annat hur man med röntgenstrålar kan utforska material, katalys och kristalltillväxt genom spektroskopi, diffraktion och mikroskopi. Du lär dig också hur neutroner kan användas för att undersöka proteiner, magnetism och supraledning. Du får god övning i att rent praktiskt använda de båda acceleratoranläggningarna. Programmet har ett flexibelt upplägg där du kan kombinera teori, beräkningar och experiment.

Du får under studietiden ta del av en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö där internationella samarbeten med experimentella forskargrupper präglar verksamheten. Programmet har hög andel lärarledd tid. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Du övar både muntlig och skriftlig kommunikation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Programmet innehåller två obligatoriska kurser som du förslagsvis läser första höstterminen, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under ditt första studieår får du därutöver välja bland kurser som handlar om acceleratorer och frielektronlasrar, synkrotronljusbaserad forskning, modern röntgenfysik samt spektroskopi och kvantbeskrivning av materia.

Under det andra studieåret finns det möjlighet att läsa en kurs i experimentella metoder och utrustning för synkrotronljus samt en kurs i modern neutronfysik. Examensarbetet är oftast 60 högskolepoäng, men kan även vara 30 högskolepoäng, och görs i en forskargrupp.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom röntgen- och neutronvetenskap. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar till nya möjligheter på arbetsmarknaden både för forskare och entreprenörer. Det behövs också personal som kan driva anläggningarna. Du kan även välja en karriärväg utanför akademin, inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering samt hantering av stora datamängder och statistik.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Jesper Wallentin

E-post: jesper [dot] wallentin [at] sljus [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. 

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik, Röntgen- och neutronvetenskap - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 77 kB, nytt fönster)