Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Beskrivning

Programmet ges inte för närvarande! Från och med våren 2021 är programmet vilande. Det är inte planerat om eller när programmet ges igen.

Vill du hjälpa och vara ett stöd till cancerdrabbade människor? Då kan detta ett program för dig!

Under utbildningen kommer du att få de kunskaper som krävs för att kunna ge behandling och omvårdnad till patienter med maligna tumörsjukdomar som genomgår strålbehandling, cytostatikabehandling eller annan medicinsk onkologisk vård. Du får också lära dig hur du kan informera samt undervisa patienter och deras närstående om egenvård och anpassning till nya livsvillkor.

Du kommer att få en fördjupad förmåga att kunna bedöma och synliggöra patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i alla behandlings- och sjukdomsskeden i samband med cancersjukdom, inklusive vid rehabilitering. Förutom att stödja patienten så kommer du även att få möjlighet att utveckla din förmåga att stödja närstående.

I utbildningen varvas teori med verksamhetsförlagd utbildning inom onkologisk vård.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill specialisera dig på onkologisk vård

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Anmälan & antagning

Studiemöjligheter

Det finns inga öppna ansökningar för tillfället.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Karriär

Sköterska som vårdar patient. Foto.

Vad kan jag arbeta med?

Som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård kommer du att ha en central roll vid lindring av symtom vid cancersjukdomar.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.