Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Hållbarhetens geografi

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES), 120 hp, och ges under programmets andra termin.

Kursen erbjuder tvärvetenskapliga perspektiv från miljögeografi för att studera sociala och miljömässiga processer i specifika geografiska sammanhang. Perspektiv från en rad olika forskningsfält, såsom markförändringsvetenskap, landskapsgeografi och politisk ekologi, behandlas. Kursen syftar till att fördjupa studentens förståelse för och förmåga att utforska de sociala, ekonomiska och miljömässiga processernas rumsliga dimensioner och deras betydelse för hållbarhetsfrågor i olika geografiska sammanhang, såväl i stad som landsbygd.

Platsens geografi och hur olika former av naturresursanvändning och miljöförändring på den lokala nivån påverkas av strukturer och processer på andra nivåer är ett centralt fokus i kursen.

Vidare lägger kursen fokus vid engagemang med empiriska fall och konkreta geografiska sammanhang för att studera hur platsbundna hållbarhetsutmaningar kopplade till förändrad markanvändning och urbanisering påverkar naturresursanvändning inom exempelvis jordbruk, skogsbruk och marina näringar. Utvalda fallstudier reflekterar strävan efter tvärvetenskaplig integration av ansatser och perspektiv från samhällsgeografi och naturgeografi.

Ett genomgående tema för kursen är processer som medför ojämn fördelning och utveckling, exempelvis inom städer, mellan stad och landsbygd och mellan olika geografiska regioner, samt effekterna av sådana processer i termer av social jämlikhet.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studentkoordinator

Amanda Elgh

E-post: amanda [dot] elgh [at] lucsus [dot] lu [dot] se

Kontakta oss

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har fullgjorda kursfordringar om åtminstone 22,5 högskolepoäng inom programmet.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 75%

På engelska

Studieperiod

23 februari 2024 - 9 april 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 75%

På engelska

Studieperiod

28 februari 2025 - 8 april 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljö- och hållbarhetsvetenskap: Hållbarhetens geografi är 16 875 SEK.