Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologisk analys med kandidatuppsats

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kurspaket PSO02, Sociologi: Sociologisk analys med kandidatuppsats. Ges endast vårtermin. Kandidatnivå.

Kurspaket 2. Detta kurspaket innehåller två kurser på kandidatnivå:

  • Sociologisk analys 15 hp SOCC02 och
  • Examensarbete för kandidatexamen 15 hp SOCK10.

Kursen Sociologisk analys (SOCC02) är en del av kandidatprogrammet i Sociologi. Kursen är också valbar inom Beteendevetenskapligt program (om du har läst SOCA06) och ges även som fristående kurs. I denna analyskurs integreras teori och metod. Du får fördjupa dina kunskaper i ett eller flera teoretiska teman och utveckla dina färdigheter inom såväl kvantitativ som kvalitativ analys. Läs mer om kursen SOCC02 på https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCC02

Under examenskursen (SOCK10) skriver du därefter din kandidatuppsats. I anslutning till uppsatsarbetet anordnas handledning och seminarieövningar. Läs mer om kursen SOCK10 på https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCK10.   

Behörighet

För att vara behörig till kurspaket 2 (PSO02) ska du ha läst SOCA06 (fortsättningskurs i Sociologi) eller motsvarande.

Det ställs därmed högre krav på metodkunskaper för behörighet till kurspaket 2 än till kurspaket 1 (läs om kurspaket 1 på sidan https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSO01).

Är du osäker på om du uppfyller det särskilda behörighetskravet är du välkommen att kontakta studievägledare vid institutionen.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner (för kurserna SOCC02 och SOCK10) finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Var ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen! Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: https://www.soc.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen:

E-post:

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i sociologi där kursen Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06), 30 högskolepoäng, eller motsvarande ingår.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Inställt

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologisk analys med kandidatuppsats är 50 000 SEK.