Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Person som studerar en matematisk modell. Foto.

Beskrivning

Kandidatprogrammet i matematik är avsett för studenter med ett starkt intresse för matematik, matematisk statistik, numerisk analys och beräkningsvetenskap. Programmet är strukturerat på ett mycket flexibelt sätt, särskilt utformat för att ge eleverna gedigen teoretisk kunskap i matematik samtidigt som det ger möjligheter för varje student att skapa sin egen utbildningsprofil.

Ett stort antal kurser i matematik, statistik och numerisk analys är tillgängliga inom programmet och kan kombineras med kurser inom naturvetenskap, ekonomi och finans, teknik och även inom humaniora och samhällsvetenskap. För studenter med ett starkt intresse för ren matematik erbjuder programmet en studieväg på en högre teoretisk nivå som kan fördjupas på masternivå. För de studenter som är intresserade av mer tillämpade områden finns det en hög grad av flexibilitet i att välja kurskombinationer som är lämpliga för vissa yrken. Exempelvis kan kurser i matematisk statistik och numerisk analys kombineras med kurser i finansiell matematik och ekonomi. En annan vanlig väg är att kombinera studier i matematik och fysik. Varje inriktning innebär en annan kombination av kurser. Rekommenderade studievägar som är lämpliga för de olika inriktningarna finns tillgängliga och studievägledning ges genom hela programmet.

Programstruktur/kurser

Programmet består av obligatoriska kurser (75 hp), alternativa obligatoriska kurser (30 hp), valbara kurser (60 hp) och avslutas med ett kandidatexamen (15 hp) om ett ämne av intresse.

Obligatoriska kurser: Den första delen av programmet omfattar analys i en och flera variabler, grundläggande av algebra, lineär algebra, matematisk statistik och sannolikhetsteori. Dessa kurser utgör den teoretiska kärnan som är grunden för tillämpad matematik, statistik, matematisk fysik, ekonomi och många andra områden.

Alternativobligatoriska kurser: Efter de obligaoriska kurserna erbjuds studenterna ett brett utbud av kurser i ren matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Diskret matematik, talteori, abstrakt algebra, topologi, ordinära differentialekvationer, komplex analys, differentialgeometri är några av huvudområdena inom ren matematik som finns tillgängliga isom alternativobligatoriska kurser. Kurser i matematisk statistik, sannolikhetsteori och vetenskaplig beräkning ger balansen mellan matematisk teori och praktiska tillämpningar och ger utbildning i att samla in, analysera och modellera data.

Valfria kurser kan väljas bland mer avancerade kurser inom matematiska ämnesdisciplinerna samt andra ämnen som finns tillgängliga över hela universitetet. Minst 30 högskolepoäng måste vara kurser utanför matematiska ämnesdisciplinerna. De flesta studenter väljer att kombinera sina matematiska studier med fysik, datavetenskap eller ekonomi. Valfira kurser erbjuder studenterna möjlighet att både fördjupa och bredda sina kunskaper.

Examensarbete: kan utföras i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys om ett ämne av intresse valt i samarbete med en handledare. Projektet kan vara av teoretisk karaktär men kan också göras inom ett tillämpat område i samarbete med en industriell partner.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet (SI står för samverkans-inlärning) på minst en kurs. På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Karriärmöjligheter

Informationssamhällets tillväxt har lett till ett ökat behov av förståelse och förutsägelse av den verkliga världen. Det finns en ökande efterfrågan på människor som kan strukturera och analysera den växande mängden producerad och lagrad data. En gedigen matematisk utbildning ger verktygen för sådana uppgifter. Dagens framsteg inom vetenskap och teknik, medicin och farmakologi, ekonomi och finans hade inte varit möjliga utan matematik.

Podd om programmet

Hur går matteprov till på universitet? Och var kan man jobba med som matematiker? Få svaren i poddavsnittet om det naturvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning matematik.

Läs textversionen av poddavsnittet Plugga naturvetenskap - matematik

Vill du ta del av likheter eller skillnader mellan naturvetenskap och teknik? Lyssna till poddavsnittet "Naturvetenskap eller teknik?".

Läs textversionen av poddavsnittet "Naturvetenskap eller teknik?"

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

  • Valfria kurser inom andra ämnen än matematik
  • Valfria kurser
  • Examensarbete (inom matematik, matematisk statistik eller numerisk analys)

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Saknar du behörighet?

Då kan du söka till ett naturvetenskapligt basår antingen här på Lunds universitet, eller till basåret som ges av Folkhögskolan Hvilan.

Kontakt

Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

Besöksadress
Sölvegatan 18A, 223 62 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

http://www.matematik.lu.se/

Kjell Elfström

Studievägledare

+46 46 222 85 41

kjell [dot] elfstrom [at] math [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

I den tidiga internationella antagningsomgången fördelas platserna till 100% genom betyg. I den senare nationella antagningsomgången fördelas platserna enligt följande: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2022
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,61
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)21,23
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,60

Totalt antal antagna

Höstterminen 2022 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 7 juni 2026

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-01-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) är 465 000 SEK.