Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Person som studerar en matematisk modell. Foto.

Beskrivning

Har du ett starkt intresse för matematik, matematisk statistik, numerisk analys och beräkningsvetenskap? Kandidatprogrammet i matematik ger dig gedigen teoretisk kunskap och möjlighet att skapa din egen utbildningsprofil.

Matematik utgör fundamentet för ett stort antal olika områden såväl inom forskning som i det övriga samhället. Dagens framsteg inom vetenskap och teknik, medicin och farmakologi, ekonomi och finans hade inte varit möjliga utan matematik. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem med tankens hjälp. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker – komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp.

Under utbildningen

Utbildningen är strukturerad på ett mycket flexibelt sätt. Ett stort antal kurser i matematik, statistik och numerisk analys är tillgängliga och kan kombineras med kurser inom naturvetenskap, teknik, ekonomi och finans samt även inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den första delen av programmet omfattar analys i en och flera variabler, grundläggande algebra, lineär algebra, matematisk statistik och sannolikhetsteori. Dessa kurser utgör den teoretiska kärnan som är grunden för tillämpad matematik, statistik, matematisk fysik, ekonomi och många andra områden. Efter de obligatoriska kurserna erbjuds du ett brett utbud av kurser i ren matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Du kan även välja valfria kurser på mer avancerad nivå inom de matematiska ämnesdisciplinerna samt inom andra ämnen tillgängliga över hela universitetet.

Om du har ett starkt intresse för ren matematik erbjuder programmet en studieväg på en högre teoretisk nivå som kan vidareutvecklas på masternivå. Om du istället är intresserade av mer tillämpade områden finns det en hög grad av flexibilitet i att välja kurskombinationer som är lämpliga för vissa yrken. Exempelvis kan kurser i matematisk statistik och numerisk analys kombineras med kurser i finansiell matematik och ekonomi. En annan vanlig väg är att kombinera studier i matematik och fysik. Varje inriktning innebär en annan kombination av kurser. Rekommenderade studievägar som är lämpliga för de olika inriktningarna finns tillgängliga, och studievägledning ges genom hela programmet. De flesta studenterna väljer att kombinera sina matematiska studier med fysik, datavetenskap eller ekonomi.

Många kurser och mycket kurslitteratur är på engelska, vilket gör dina kunskaper användbara internationellt. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

Examensarbetet kan utföras i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys. Projektet kan vara av teoretisk karaktär, men kan också göras inom ett tillämpat område i samarbete med en industriell partner.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Det finns en ökande efterfrågan på människor som kan strukturera och analysera de växande mängderna av producerade och lagrade data. Informationssamhällets tillväxt har lett till ett allt större behov av att förstå och kunna göra förutsägelser beträffande händelser och frågeställningar inom många olika samhällssektorer. En gedigen matematisk utbildning ger verktygen för sådana arbetsuppgifter.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Podd om programmet

Hur går matteprov till på universitet? Och var kan man jobba med som matematiker? Få svaren i poddavsnittet om det naturvetenskapliga kandidatprogrammet med inriktning matematik.

Lyssna på poddavsnittet på Soundcloud

Läs textversionen av poddavsnittet Plugga naturvetenskap - matematik

Vill du ta del av likheter eller skillnader mellan naturvetenskap och teknik? Lyssna till poddavsnittet Naturvetenskap eller teknik? på Soundcloud.

Läs textversionen av poddavsnittet "Naturvetenskap eller teknik?"

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

  • Valfria kurser inom andra ämnen än matematik
  • Valfria kurser
  • Examensarbete (inom matematik, matematisk statistik eller numerisk analys)

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Anna-Maria Persson

Telefon: +46 46-222 85 39

E-post: Anna-Maria [dot] Persson [at] math [dot] lu [dot] se

Kandidatprogram i matematik

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

I den tidiga internationella antagningsomgången fördelas platserna till 100% genom betyg. I den senare nationella antagningsomgången fördelas platserna enligt följande: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,84
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,52
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,50

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) är 510 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och alumner