Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikation, kognition och tillgänglighet

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Människor kommunicerar i olika syften, använder olika medier och utformar sina budskap med hjälp av skrivet och talat språk, gester, foton, diagram, grafer, kartor, rörliga bilder och andra grafiska medel. Det ställer krav på mottagares förmåga att tolka och förstå innehållet och kan vara kognitivt krävande. Det är därför viktigt att göra den audio-visuella informationen tillgänglig så att alla människor ska kunna uppfatta och ta del av innehållet, oberoende av perceptuell eller kognitiv förmåga. 

            Hur utformar vi kommunikativa produkter på människors villkor, så att alla ska kunna tolka och förstå innehållet? Hur gestaltar vi innehållet så att det blir begripligt, tillgängligt och användbart för alla målgrupper, även de med särskilda behov?               

I kursen kommer vi att ta upp grundläggande teorier och begrepp kring hur människor uppmärksammar, bearbetar, förstår och minns information som andra vill förmedla. Vi kommer att fokusera på mottagarperspektivet och använda olika metoder för att granska tillgänglighet och begriplighet för olika målgrupper (t.ex. personer med synnedsättning och blindhet, hörselnedsättning, dyslexi mm). Kursdeltagare kommer att arbeta med undertextning, bildbeskrivning, syntolkning och med språklig och kognitiv tillgänglighet. De kommer även att testa hur AI-stöd fungerar för olika grupper användare.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Filosofiska institutionen

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, 223 62 Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 75 90

https://www.fil.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 1 oktober 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kommunikation, kognition och tillgänglighet är 14 375 SEK.