Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Satellitbaserad fjärranalys

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Det övergripande målet med kursen är ge fördjupad kunskap och färdigheter inom satellitbaserad fjärranalys för studier av jordens miljö, med fokus på optisk fjärranalys av terrestra ekosystem.

Efter avslutad kurs skall du som student bland annat kunna:

  • Beskriva de grundläggande fysikaliska principerna för fjärranalys
  • Redogöra för de grundläggande tekniska principerna för satelliter, sensorer och marksegment för datainsamling, samt egenskaperna av tillgängliga data från dessa system
  • Redogöra för principerna för digital bildhantering och bildbehandling inom fjärranalys
  • Beskriva viktiga tillämpningsområden för satellitbaserad fjärranalys inom forskning, samhälle och privat verksamhet
  • Exemplifiera och föreslå användning av fjärranalys i olika klimatområden och för olika typer av ekosystem och markanvändning, samt förstå och redogöra för begränsningar med nuvarande teknik.

Kursens innehåll

Kursens syfte är att förmedla fördjupad kunskap och färdigheter inom digital satellitbaserad fjärranalys för studier av jordens miljö och människans påverkan på den. Kursen består av två delmoment om 7.5 högskolepoäng:
1. Fjärranalysteori och bildbehandling
Delmomentet behandlar grundläggande fysikaliska principer och terminologi för fjärranalys, översikt över satelliter och sensorer. Vidare behandlas databearbetning och grundläggande bildbehandlingsmetoder inom fjärranalys, inklusive radiometrisk och geometrisk korrektion, bildförstärkning, klassningsmetoder, bildtransformationer samt integrering av fältdata och tematiska kartframställning.


2. Tillämpningar inom miljö, samhälle och forskning
Delmomentet behandlar användning av satellitbaserad fjärranalys inom viktiga tillämpningsområden, t ex miljöproblem, jordbruk, skogsbruk, urbana tillämpningar eller vattenvård, användning av satellitdata i olika tids- och rumsupplösning, användning av modeller i fjärranalys, analys av data från olika klimatområden, samt tillämpningar inom samhälle och forskning.

Undervisning

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. Deltagande i laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Susanna Olsson

Telefon: +46 46 2223622

E-post: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Studerandeexpeditionen naturgeografi

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp i naturvetenskapliga studier samt Engelska 6/B. 

Förkunskaper i grundläggande geografisk informationsvetenskap (GIS) rekommenderas, men är inte ett krav.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Satellitbaserad fjärranalys är 38 750 SEK.