Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Molekylär kvantmekanik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Intresserad av modern kvantkemi? Lär dig de grundläggande teorierna för kemisk bindning och intermolekylära interaktion samt hur de styr beteendet hos materien.

KEMM58. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig god kännedom om de grundläggande teorierna kring kemisk bindning och intermolekylär växelverkan och hur det styr beteenden hos materien. Kursen ger avancerad introduktion till modern kvantkemi.

Kursinnehåll
Föreläsningar (6 hp): Kursen täcker två områden, kvantmekanik och kvantkemi. Den kvantmekaniska delen tar upp de grundläggande ekvationerna som styr mikroskopiska partiklars uppförande. Den kvantkemiska delen tar upp hur dessa grundläggande ekvationer styr atomers och molekylers beteenden.

Följande ämnen tas upp i kursen: grunderna för kvantmekanik, linjär rörelse, rotationsrörelse och väteatomen, vinkelmoment och spinn, gruppteori och symmetri, approximationer i kvantkemi, atomer och molekyler, beräkningskemi samt introduktion till spektroskopi.

Datorlaborationer och projektarbete (1,5 hp): Kursen innefattar datorlaborationer som omfattar följande delar: grafiska användargränssnitt för kvantkemisk mjukvara, praktiska övningar med gruppteori, användning av semiempiriska metoder samt användning av ab initio metoder.

Ett mindre projekt med fokus på kvantkemi genomförs individuellt.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm58/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03, KEMB09, KEMM30 och MATA02 eller motsvarande. 75 hp fysik, inklusive FYSC11 och FYSC13, samt 30 hp matematik ger också behörighet till kursen. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Molekylär kvantmekanik är 18 125 SEK.