Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kemi: Molekylär kvantmekanik

Kurs 7,5 högskolepoäng

KEMM58. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig god kännedom om de grundläggande teorierna kring kemisk bindning och intermolekylär växelverkan och hur det styr beteenden hos materien. Kursen ger avancerad introduktion till modern kvantkemi.

Kursinnehåll
Föreläsningar (6 hp): Kursen täcker två områden, kvantmekanik och kvantkemi. Den kvantmekaniska delen tar upp de grundläggande ekvationerna som styr mikroskopiska partiklars uppförande. Den kvantkemiska delen tar upp hur dessa grundläggande ekvationer styr atomers och molekylers beteenden.

Följande ämnen tas upp i kursen: grunderna för kvantmekanik, linjär rörelse, rotationsrörelse och väteatomen, vinkelmoment och spinn, gruppteori och symmetri, approximationer i kvantkemi, atomer och molekyler, beräkningskemi samt introduktion till spektroskopi.

Datorlaborationer och projektarbete (1,5 hp): Kursen innefattar datorlaborationer som omfattar följande delar: grafiska användargränssnitt för kvantkemisk mjukvara, praktiska övningar med gruppteori, användning av semiempiriska metoder samt användning av ab initio metoder.

Ett mindre projekt med fokus på kvantkemi genomförs individuellt.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/avancerad-2019/kemm58/

Kontakt

Kemisk grundutbildning
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund
Box 124, 221 00 Lund
+46 46 222 83 40

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Rosa Ordonez

Studievägledare

+46 46 222 83 57

rosa [dot] ordonez [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03, KEMB09, KEMM30 och MATA02 eller motsvarande. 75 hp fysik, inklusive FYSC11 och FYSC13, samt 30 hp matematik ger också behörighet till kursen. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På engelska

20 januari 2020 - 23 mars 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Molekylär kvantmekanik är 18 125 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen