Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Intresserad av att förstå fysikalkemiska processer som sker vid olika gränsytor, i till exempel biologiska system eller läkemedelsformulering ? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, kopplade till biologiska system och tekniska tillämpningar.

KEMM77. Kursens syfte är att ge fördjupade fysikalisk-kemiska kunskaper inom området yt- och kolloidkemi utifrån ett molekylärt perspektiv, samt en kvantitativ förståelse för ett urval av grundläggande kolloid- och gränsytefenomen. Grundläggande principer för intermolekylära interaktioner och termodynamik kopplas till tillämpningar i biologiska system och tekniska tillämpningar, så som till exempel cellmembran, läkemedelsformuleringar och livsmedelstillämpningar. Olika experimentella fysikalisk-kemiska tekniker introduceras i både föreläsningarna och laborationerna. laboratorieövningar.

Kursinnehåll

Teoridelen behandlar yt- och kolloidkemin utifrån ett molekylärt fysikalisk­-kemiskt perspektiv. Centrala teman är amfifila molekylers självassociation, polymerer i kolloidala system, fasjämvikter i lösningar, gränsytefenomen, elektrostatisk växelverkan i kolloidala system samt krafter mellan makro- och mesoskopiska ytor skilda av en vätskefas.

Den praktiska delen innehåller laborationer, datorsimuleringar och en litteraturövning. Laborationerna behandlar centrala experimentella tekniker inom yt- och kolloidkemi och illusterar centrala fenomen behandlade i teoridelen. Datorsimuleringarna behandlar polymerer och elektrostatiska fenomen i kolloidala system. Litteraturövningen inkluderar litteratursökning i databas, muntlig presentation av en vetenskaplig artikel samt deltagande i diskussion vid de muntliga presentationerna.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser, inkluderande kunskaper motsvarande:

  • KEMA20 Allmän kemi 15 hp
  • KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp
  • KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp
  • KEMB09 Fysikalisk kemi - grundkurs 15 hp
  • MATA03 Matematik för naturvetare 1 15 hp eller motsvarande.

 

Tillträdeskraven är uppfyllda även för den som har grundläggande behörighet, engelska 6/B, samt godkända kurser motsvarande:

  • 75 hp fysik
  • 30 hp matematik

 

Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 4 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad yt- och kolloidkemi är 42 500 SEK.