Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Logopedprogrammet

Program 240 högskolepoäng · 4 år · Logopedexamen

Ung kvinna studerar på BMC i Lund. Foto.

Beskrivning

Vill du läsa om typisk och avvikande kommunikation i skärningspunkten mellan medicin, psykologi och lingvistik? På logopedprogrammet får du fokusera på språk, tal, röst och sväljningsfunktion hos barn och vuxna.

Kommunikation mellan människor är en central del av livet. Både språklig och kommunikativ förmåga samt en välfungerande förmåga att svälja undan mat och dryck är avgörande för vår delaktighet i samhället. Logopeder är specialister på kommunikation, språk, tal, röst och sväljning. De arbetar med olika aspekter av dessa områden, främst när något av någon anledning inte fungerar tillfredsställande.

Programmet är tvärvetenskapligt och förutom logopedi läser du även medicin, psykologi, lingvistik och fonetik. Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande och består förutom teori även av praktiskt kliniska moment, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, där du får prova på några av logopedens verksamhetsområden. På logopedprogrammet i Lund varvas teori och praktik i kurser under alla terminer. De klinisk/praktiska momenten bedrivs antingen in campus, verksamhetsintegrerat eller verksamhetsförlagt. Praktikplaceringarna är främst förlagda inom Region Skåne och andra regioner i den södra sjukvårdsregionen. (Region Skåne och angränsande landsting/regioner). Efter programmet kommer du att vara väl rustad inför ditt framtida yrkesliv som logoped.

Programmets innehåll

Termin 1-2
Under de två första terminerna introduceras logopedi som ämne och profession samt arbetssätt inom logopedi. Du får också läsa kurser i områden som utgör bas för logopedin, såsom språkets uppbyggnad och struktur, typisk funktion (anatomi och fysiologi) och typisk utveckling av kognition, röst, tal, språk och kommunikation. Färdigheter i egen språkanvändning i tal och skrift, samt träning av den egna rösten ingår också. I praktiska moment är fokus på bedömning av kommunikation, röst, tal och språk. Auskultationer inom olika logopediska verksamheter ingår.

Termin 3-4
Det andra året har fokus på utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar när det gäller tal, språk och kommunikation, med gradvis fördjupning mot alltmer komplexa tillstånd där språkliga svårigheter ingår som en del. Orsaker, bedömning och behandling vid de olika tillstånden studeras, liksom även förebyggande arbete. Ät- och sväljfunktion hos barn och vuxna, typisk utveckling och svårigheter introduceras. På termin 3 får du pröva på verksamhetsförlagd utbildning inom någon logopedisk verksamhet. Senare delen av termin 4 får du ditt första längre verksamhetsförlagda utbildningstillfälle, med fokus på barn och unga. Ett vetenskapligt fördjupningsarbete inom området barn och ungdom ingår också denna termin.

Termin 5-6
Under programmets tredje år ligger fokus på förvärvade funktionsnedsättningar inom röst, tal, språk, kommunikation och sväljning hos vuxna. Du får fördjupa dina kunskaper inom anatomi och fysiologi. Neurologopedi och röstlogopedi introduceras och fördjupas. Aktiva auskultationer och en verksamhetsintegrerad utbildningsplacering genomförs.

Termin 7-8
Under de sista två terminerna fördjupar du dina såväl praktiska som teoretiska och vetenskapliga kunskaper och färdigheter. Under termin 7 genomför du en period av fördjupad verksamhetsförlagd utbildningsplacering. Du planerar och genomför en empirisk vetenskaplig undersökning som dokumenteras och försvaras i form av en magisteruppsats. Programmet avslutas med en framåtblickande syntes av utbildningen.

Sally berättar om programmet

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Lund

Internationella möjligheter:
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Sandra Hellvard

Telefon: 046-222 04 76

E-post: sandra [dot] hellvard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 4 juni 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)12,52
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Logopedprogrammet är 640 000 SEK.

Möt våra studenter