Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen syftar till att genom tillämpad analys fördjupa kulturkriminologiska frågeställningar och förhållningssätt.

CCRN10, Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier (AppliedCulturalCriminology - Analysis, Organisation and Strategies). Ges vårtermin. Masterkurs/avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.) Kursen ges på engelska.

För att belysa vikten av ett kulturkriminologiskt angreppssätt behandlar kursen aktuella och relevanta frågeställningar beträffande:

  • brottsutveckling,
  • social kontroll,
  • normer,
  • lagstiftning och rättsorgan

på nationell och transnationell nivå.

Kursens syfte är att ge dig redskap att kritiskt granska, analysera samt utvärdera samspelet mellan teori och praktik genom en tillämpning av kulturkriminologiska frågeställningar och därmed förbereda dig för ett kommande yrkesliv och forskning.  

Kursen har även som syfte att upparbeta en förmåga att kommunicera en färdig analys eller delar av analysen i olika skriftliga och muntliga format till olika intressenter/publik. 

Kursen ges både som obligatorisk kurs inom masterprogrammet i Kulturkriminologi, 120 högskolepoäng, och som fristående kurs.

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: https://www.soc.lu.se/litteratur-kursplaner 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/avancerad-niva-masterkurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

uppfyllda kursfordringar för Godkänt betyg i kursen CCRN01 (Kulturkriminologiska teorier, perspektiv och begrepp 15 högskolepoäng)

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillämpad kulturkriminologi - Analys, organisering och strategier är 27 500 SEK.