Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild på karta och händer med blyertspennor som ritar. Foto.

Beskrivning

Väg- och vattenbyggare är efterfrågade civilingenjörer som arbetar inom samhällsbyggnadsområdet och utvecklar framtidens byggteknik. Du får gedigna kunskaper med tyngdpunkt på teknik, inklusive  miljö- och energifrågor, vilket leder till ett varierande yrkesliv. Frågor kring samhällsbyggnad påverkar alla människors vardag och livsmiljö.

Som väg- och vattenbyggare arbetar du med allt från övergripande samhällsplanering till produktion och konstruktion. Du är med och skapar byggda miljöer som kommer att prägla samhället för en lång tid framöver.

I Sverige behövs det under de kommande åren byggas bostäder i en stor omfattning. Det byggs då även till exempel nya skolor, bibliotek, simhallar, trafiksystem och system för vatten och energi. Samtidigt leder kraven på en hållbar utveckling i samhället till större tekniska utmaningar och ett omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Utbildningen fokuserar just på dessa frågor och krav.

Besluten som väg- och vattenbyggare tar berör och sätter agendan för miljöer som vi befinner oss i dygnet runt, och definierar samhället och människors hela liv. Utöver att ha och kunna använda kunskap, tränas du som student därför även till att bli en bra kravställare.

På programmet får du en helhetsbild av väg- och vattenbyggarens arbetsområde, samt kunskap om byggbranschen i ett större perspektiv. Du får förståelse för hur olika roller och kompetenser samarbetar och lär dig att utforma och dimensionera alla sorters byggnader och infrastruktur, samt vad som behövs för att de ska uppfylla nuvarande och framtida krav.

Digitaliseringen går fort framåt och påverkar väg- och vattenbyggares framtida arbete. Redan i utbildningens första kurs kopplas denna utveckling till studierna, då du som student får arbeta med avancerade analysmetoder för att ta dig an aktuella problem inom samhällsbyggnadsområdet.

Som student möter du några av landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt med forskning inom programmets specialområden.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad kan du arbeta med framtidens samhällsbyggnadsfrågor och infrastruktur. Behovet av utveckling inom dessa områden är stort, och du blir en viktig del i att utveckla framtidens hållbara samhälle.

Du får kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen, både nationellt och internationellt. Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. 

Oavsett var du arbetar kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Genom programmets upplägg och struktur uppmuntras samarbete och integration mellan ämnen. De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en väg- och vattenbyggares arbetsområde.

Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en personlig kunskapsprofil genom ditt val av specialisering där du kan välja mellan: Anläggningsteknik, Byggproduktion och förvaltning, Husbyggnadsteknik, Konstruktion, Väg-och trafikteknik och Vattenresurshantering. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser och goda möjligheter till utlandsstudier

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Wiveca Axner

Telefon: +46 46-222 92 48

E-post: wiveca [dot] axner [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)18,96
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,43
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,35

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 122 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad är 850 000 SEK.