Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att skriva och kommunicera om kultur

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Syftet med kursen är att förmedla perspektiv och möjligheter i relation till olika former av att analysera, kommentera och förmedla medialt innehåll inom kultursektorn. Med kultursektorn avses ett brett fält som omfattar konstnärliga och kreativa sektorer, såsom till exempel bild- och formkonst, scen- och filmkonst, musik och litteratur men även språk, kulturpolitik, kulturdebatt, kulturarv och kulturhistoria. Kursen handlar såväl om olika genrer av skrivna texter i till exempel tidningar, sociala medier och annat tryckt material som andra medier som exempelvis radio, TV, poddar och vloggar. Kursen tar utgångspunkt i både historiska och kulturpolitiska perspektiv för att kunna ge förutsättningar att skapa och förmedla budskap, samt kritiskt granska innehåll i dagens medielandskap. Genom praktiska övningar ger kursen möjlighet till att reflektera kring olika genrer och kommunikationsformer samt vad redaktionellt arbete innebär. Kursen ger möjlighet att utveckla såväl det egna skrivandet och mediala skapandet som övningar i att samarbeta kring text och medieproduktion. Dessutom innehåller kursen träning i olika former av debatteknik och kulturkritik.

Kursen består av 4 delkurser:
- Att skriva om kultur: en introduktion. 7,5 hp
- Kulturpolitik och mediaproduktion 7,5 hp
- Att kommunicera i olika medier. 7,5hp
- Skrivandets praktiker. 7,5 hp

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för kulturvetenskaper

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX – Hus C, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 31 40

https://www.kultur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 60 hp i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Att skriva och kommunicera om kultur är 57 500 SEK.