Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Terassodling. Foto.

Beskrivning

Tilltalas du av möjligheten att jobba med klimatmodeller och klimatlösningar, eller att utveckla mätmetoder för insamling och analys av miljödata? Vill du arbeta med planering av resurser som vind och vatten? Denna utbildning ger dig kunskap och verktyg som kan användas i många olika sammanhang och i olika geografiska områden i världen.

Naturgeografi och ekosystemvetenskap handlar om processer som är relaterade till mark, vatten, biosfär och atmosfär och hur dessa samspelar med varandra. Naturgeografer och ekosystemvetare har verktygen för att analysera förändringar i tid och rum, exempelvis i olika landskap, ekosystem och klimat. Sådana kunskaper är eftertraktade inom flera olika områden. Man kan bland annat arbeta med att modellera framtidens klimat och hitta lösningar för hur vi ska anpassa oss till klimatförändringarna. En annan viktig arbetsuppgift är planering. Det kan exempelvis handla om att undersöka vilken plats som är bäst att bygga vindkraftverk på, med hänsyn till vind- och markförhållanden och att människor och djur inte ska störas. Det kan också handla om miljöövervakning eller hur utbyggnad av stadsbebyggelse och vägar kan anpassas till vattenresurser och markförhållanden. 

Under utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat om geografiska informationssystem (GIS), klimatologi, ekosystem och biologisk mångfald samt användning av flyg- och satellitbilder för miljöövervakning. Studierna innefattar föreläsningar, laborationer, exkursioner, fältarbeten, seminarier och egna projekt. Du kommer att få praktisk erfarenhet av olika mätmetoder samt åka på flera exkursioner, under en eller flera dagar. Du får också möjlighet att åka på en längre utlandsexkursion. De senaste åren har resan gått till Uganda.

Under de två första åren läser du ett basblock av kurser i naturgeografi och ekosystemvetenskap. Utbildningen innehåller även valfria kurser i andra ämnen, exempelvis miljörätt, geologi eller något annat som passar dig. Genom de valfria kurserna kan du forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Under hela studietiden kommer du att komma i kontakt med forskare och ta del av högaktuella forskningsprojekt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du kan göra i samarbete med ett företag eller en forskargrupp.

Hela utbildningen ges på engelska. Många studenter väljer att läsa de valfria kurserna som utbytesstudenter vid ett utländskt universitet, vilket ger möjligheter att fördjupa sig inom ämnesområden som inte finns i Lund. Vi har utbytesavtal med universitet över hela världen. Genom att läsa en termin utomlands kan du skaffa en unik utbildningsprofil som passar just dig. Samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter utbildningen väljer många studenter att läsa vidare på ett masterprogram. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram.

Många naturgeografer och ekosystemvetare har en betydande roll inom miljö- och naturvårdsarbete eller samhällsplanering. De kan också arbeta med exempelvis utveckling av analytiska metoder eller med resursplanering och bistånd i utvecklingsländer. Några exempel på yrkestitlar för naturgeografer är naturvårdskonsult, miljöövervakare, klimatanpassningsrådgivare, samhällsplanerare och GIS-expert. Utbildningen ger dig också stora möjligheter att efter en masterexamen gå vidare med en forskarutbildning.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Podd om programmet

Hur är det att studera i en internationell miljö? Vad kan man använda informationsprogrammet GIS till? Vad gör egentligen en naturgeograf? Få svaren i poddavsnittet om den naturvetenskapliga kandidatubildningen, Naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Lyssna på poddavsnittet på Soundcloud

Läs textversionen av poddavsnittet.

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

 

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Undervisning på engelska

Hela utbildningen ges på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.

Kontakt

Susanna Olsson

E-post: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D) eller Biologi 2, Fysik 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D) eller Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D) eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D).

Urval

I den tidiga internationella antagningsomgången fördelas platserna till 100% genom betyg. I den senare nationella antagningsomgången fördelas platserna enligt följande: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 29 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap är 510 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och alumner