Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens innehåll

Kyrkolivet i historia och nutid är en myllrande verklighet. Vår egen tid har sett många nya utvecklingar. Samtidigt bestäms strukturer, funktioner och seder inom kyrkorna i hög grad av 2000-åriga traditioner.

För att förstå kristen praxis räcker det inte med kunskaper i bibel och troslära, det fordras historiska, teoretiska och sociologiska kunskaper om vad man faktiskt gör - och varför. Du som vill tränga in i varför kyrkolivet ser ut och fungerar som det gör bör ha stor nytta av denna läskurs. Du väljer att fördjupa dig i två av följande åtta ämnesområden:

  • Allmän kyrkokunskap
  • Kyrkorätt
  • Liturgik med hymnologi
  • Homiletik
  • Kateketik
  • Pastoralteologi
  • Enskild själavård
  • Spiritualitet inklusive klosterliv

Om du så vill kan estetiska aspekter - konst, musik, litteratur och arkitektur - anläggas på flera av dessa. Inom varje ämnesområde läser du ca 1200-1500 sidor vetenskaplig litteratur som du själv väljer i samråd med läraren.

Examination

Examinationen består dels i att skriva referat av litteraturen, dels att diskutera den med läraren. Du kommer också att få göra en fördjupningsuppgift på någon del av kursen, som kan resultera i en publicerad recension, artikel eller ett konferensföredrag.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ctr.lu.se/kurs/KRMR45

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen samt Kyrko- och missionsstudier: Avancerad kurs I, 15 hp (KRMR12/KRMR11) eller motsvarande.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Praktisk teologi - avancerad kurs II är 27 500 SEK.