Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad beräkningsvetenskap - Kemi: Examensarbete for masterexamen

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Examensarbetet är obligatoriskt för att erhålla en masterexamen i tillämpad beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi och den ges på helfart under den sista terminen på masterprogrammet.

Examensarbetet kräver en litteraturgenomgång och specialstudier. Dessutom ingår det ett antal obligatoriska moment, i form av lektioner och seminarier, som behandlar bland annat vetenskapligt skrivande på engelska och svenska, populärvetenskapligt skrivande, akademisk hederlighet och användande av biblioteksresurser. Examensarbetets innehåll och utförande planeras i samråd med en handledare. Examensarbetet består av en självständig mindre forsknings- eller utvecklingsuppgiftbaserad på aktuell forskning. Den kan antingen anknyta till aktuella projekt vid institutionen eller till problemställningar inom ämnesområdet vid företag eller andra institutioner inom eller utom universitetet. Om arbetet utförs utanför institutionen ska det även finnas en handledare på institutionen.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

Besöksadress
Sölvegatan 18A, 223 62 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

http://www.matematik.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 37,5 hp naturvetenskapliga studier på avancerad nivå motsvarande:

  • MATA04: Matematik för naturvetare 2, 15 hp,
  • NUMA01: Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp,
  • BERN01: Modellering i beräkningsvetenskap, 7,5 hp
  • BERN02: Reproducerbar dataanalys och statistisk inlärning, 7,5 hp.

Utöver det krävs 15 hp kemi på avancerad nivå samt Engelska 6/B eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillämpad beräkningsvetenskap - Kemi: Examensarbete for masterexamen är 85 000 SEK.