Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjuksköterskeprogrammet

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Sjuksköterska som arbetar. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta i nära kontakt med människor i livets alla skeden? Vill du även ha ett ansvarsfullt arbete? Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammet erbjuder en akademisk och professionell utbildning som leder till en kandidatexamen inom omvårdnad och legitimation som sjuksköterska. Programmet syftar till att utbilda sjuksköterskor som är redo att arbeta nationellt och internationellt inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Utbildningen har en progression som säkerställer att du som student utvecklar din yrkesroll genom programmet. Teori varvas med färdighets- och simuleringsövningar, verksamhetsförlagd utbildning samt interprofessionella utbildningsmoment. Som student får du möjlighet att utveckla dina internationella erfarenheter och interkulturella kompetens genom aktiviteter både på hemmaplan och genom att kunna förlägga delar av din utbildning utomlands.

Som student på sjuksköterskeprogrammet i Lund kommer du, att förutom din utbildning, även få en tid med glädje och gemenskap. Du kan även engagera dig i din och dina framtida kollegors utbildning. Sjuksköterskeprogrammet är förlagt på Forum Medicum, som är en central mötesplats för samtliga vårdrelaterade utbildningar vid Lunds universitet.

Mer om programmet

Sjuksköterskans och därmed programmets huvudområde är omvårdnad. Omvårdnad bygger på en humanistisk syn på människan och handlar om att främja hälsa och välbefinnande ur ett livscykelperspektiv.  Du kommer även att få kunskaper om medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen inkluderar även kurser i ledarskap för att stärka den blivande sjuksköterskans roll i teamet.

Mer kursspecifik och allmän information om programmet finns i lärplattformen Canvas, se Sjuksköterskeprogrammets Canvas

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Totalt 32 veckor VFU i klinisk verksamhet.

Utdrag ur belastningsregistret krävs för VFU inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), LSS/HVB-hem eller fältstudier inom Elevhälsan (skolan). Det är även flera kommuner som kräver utdrag vid VFU inom hemsjukvård/särskilt boende. Läs mer på sidan Information om utdrag ur belastningsregistret (Canvas)

Vidare information om VFU, se Verksamhetsförlagd utbildning (Canvas)

 

Emina berättar om programmet

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Höst och Vår

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Lund. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns inom somatisk slutenvård främst vid sjukhusen i Lund och Landskrona, övrig VFU främst i mellersta och nordvästra Skåne. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader.


Internationella möjligheter: 
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Emilia Nivestam

Telefon: 046-222 97 51

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2024 - 18 januari 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,69
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)17,09
Folkhögskolebetyg (BF)3,50
Högskoleprovet (HP)0,80

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 135 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

29 augusti 2024 - 13 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,27
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)18,75
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,05

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 130 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sjuksköterskeprogrammet är 480 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

Som sjuksköterska kan du arbeta inom flera olika områden, både nationellt och internationellt. Du kommer att kunna arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller i patienters hemmiljöer med bland annat att hantera läkemedel och att ta prover.

Arbetsmarknadsprognos

Arbetsmarknaden är god och prognosen visar att bristen på sjuksköterskor kommer att bestå i framtiden. Därför har du efter utbildningen goda möjligheter att välja var och inom vilket område du vill arbeta.

Akademisk fortsättning

Du har möjligheter att specialisera dig genom läsa vidare på avancerad nivå. Vi erbjuder utbildningar till barnmorska och till specialistsjuksköterska (med ett flertal inriktningar).

Andra som har studerat här berättar