Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård vid Lunds universitet

Beskrivning

Vill du arbeta med barn och ungdomar som behöver vård? Vill du även samarbeta med barn och ungdomars familjer? Då kan detta vara en utbildning för dig

Programmet kommer att ge dig den kompetens som krävs för att arbeta med omvårdnad och medicinsk behandling till barn och ungdomar inom  till exempel barnmedicin, barnkirurgi, akutsjukvård och pediatrisk och neonatal intensivvård. Du kommer också att få kunskap som gör att du kan bedöma barn och ungdomars vårdbehov och anpassa omvårdnaden utifrån deras ålder och utvecklingsnivå i samarbete med barnets närstående.  

Programmet ger dig också kompetens att kunna utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete inom barnhälsovård och elevhälsa.

Mer om programmet

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom barnhälsovård, barnmedicinsk och barnkirurgisk verksamhet samt akut-, neonatal- och intensivvård.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som barnsjuksköterska.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Totalt 10 veckor VFU i klinisk verksamhet.

Vidare information om VFU, se https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1753

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare
E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR): 100 %.

Urval - Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 15 januari 2023

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård är 140 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

När du är färdigutbildad kan du arbeta inom till exempel medicinsk- och kirurgisk barnsjukvård, akutsjukvård, barnintensivvård, neonatalvård och barn- och skolhälsovård. Du kan bland annat arbeta med omvårdnad, undersökningar, behandlingar av barn och ungdomar. Du kan dessutom arbeta med att beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du kan arbeta inom både öppen och sluten vård. Arbetet sker i nära samarbete med familj och andra närstående.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.