Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård vid Lunds universitet

Beskrivning

Vill du arbeta med barn och ungdomar som behöver vård? Vill du även samarbeta med barn och ungdomars familjer? Då kan detta vara en utbildning för dig

Programmet har ett pediatriskt slutenvårdsfokus och kommer att ge dig den kompetens som krävs för att arbeta med omvårdnad och medicinsk behandling till barn och ungdomar inom till exempel barnmedicin, barnkirurgi, akutsjukvård, pediatrisk och neonatal intensivvård. Du kommer att få kunskap som gör att du kan bedöma barn och ungdomars vårdbehov och anpassa omvårdnaden utifrån deras ålder och utvecklingsnivå, i samarbete med barnets närstående, med grund i ett barn- och familjecentrerat arbetssätt.   

Programmet ger dig också kompetens att kunna utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete inom barnhälsovård och elevhälsa.

Mer om programmet

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Förutom bred kompetens inom allmän pediatrik kommer du att erhålla kompetens inom pediatrisk och neonatal intensivvård då en av delkurserna fokuserar på dessa områden. Den verksamhetsförlagda utbildningen är uppdelad på två 5-veckors perioder. Den första sker inom barnmedicinsk, barnkirurgisk eller barnakut-verksamhet. Den andra perioden sker inom neonatal- eller pediatrisk intensivvård.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som barnsjuksköterska.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns i hela Skåne och även i Blekinge län (Karlskrona). Detta medför resor till VFU platserna och kan medföra extra kostnader. För dig som bor utanför Skåne kan VFU utanför Skåne ske, under förutsättning att överenskommelse kan tecknas med aktuell verksamhet. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Utdrag ur belastningsregistret

Utdrag ur belastningsregistret krävs för fältstudier inom Elevhälsan (skolan). Läs mer på sidan Information om utdrag ur belastningsregistret på Canvas

Vidare information om VFU, se Information om VFU på Canvas

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Vårtermin

Studietakt:
Helfart

Studieort:
Utbildningen genomförs som hybrid där föreläsningar och aktiviteter sker på distans, i realtid med hjälp av digitala hjälpmedel, kompletterat med ett antal fysiska campusträffar per termin. Campusträffarna innehåller praktiska övningar, kliniska och skriftliga examinationer samt föreläsningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) finns i hela Skåne och även i Blekinge län (Karlskrona).

Internationella möjligheter:
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Helene Setterberg

Telefon: 046-222 97 21

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Urval - Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
22 av vilka 22 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom med fokus på barnsjukvård är 155 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

När du är färdigutbildad kan du arbeta inom till exempel medicinsk- och kirurgisk barnsjukvård, akutsjukvård, barnintensivvård, neonatalvård och barn- och skolhälsovård. Du kan bland annat arbeta med omvårdnad, undersökningar, behandlingar av barn och ungdomar. Du kan dessutom arbeta med att beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du kan arbeta inom både öppen och sluten vård. Arbetet sker i nära samarbete med familj och andra närstående.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.

Andra som har studerat här berättar