Music Management & Business

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Detta är en kurs för dig som är intresserad av att få en djupare kunskap i hur musikbranschen fungerar både ur ett strukturellt och organisatoriskt perspektiv, men också ur ett ekonomiskt och kommersiellt perspektiv.

För musikindustrin har det senaste decenniets snabba tekniska utveckling medfört stora behov av att ändra både arbetssätt och intäktsmodeller. För den som vill söka sig till denna bransch, krävs både breda och allmänna teorikunskaper, men också praktiska insikter i hur man lyckas nå framgång och resultat i en föränderligt digital värld.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom en spännande och kreativ bransch, som de senaste decennierna ökat allt mer i betydelse för svensk exportindustri. Men också för utövande musiker och instrumentalister som vill bredda sin förståelse för hur musikbranschen fungerar. Detta för att bättre kunna planera och anpassa sina arbetsstrategier. Kursen ges på plats vid Musikhögskolan i Malmö.

Kursansvarig: Dragan Buvac, dragan [dot] buvac [at] mhm [dot] lu [dot] se

 

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Dragan Buvac, dragan [dot] buvac [at] mhm [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Malmö, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 17,18

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) *

Högskoleprovet (HP) *

Akademiska poäng på grundnivå (APGR) 15

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 40 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Music Management & Business är 47 500 SEK.