Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv

Kurs 15 högskolepoäng

I denna kurs studeras människans förhållande till den omgivande miljön utifrån ett arkeologiskt långtidsperspektiv. Utifrån explicita arkeologiska exempel, som t ex bredspektrumrevolutionen under senpaleolitikum och tidigholocen och den neolitiska revolutionen i Skandinavien, diskuteras olika tongivande teoretiska perspektiv. Hur förhåller sig viktiga mänskliga institutioner som religion, samhällsorganisation, teknologi och ekonomi i till den omgivande miljön och i vilken grad påverkas de av den? Vilka typer av historiska skeenden, katastrofer, miljöförändringar ligger bakom befolkningsutveckling i traditionella samhällen? Har traditionella samhällen varit offer för katastrofer och miljöförändringar och har vissa samhällen lyckats bättre? Finns det fundamentala skillnader mellan jägare-samlare och traditionella jordbrukande samhällen eller rör det sig om gradvisa skillnader längs ett kontinuum? Anpassar sig människan till sin omgivning eller anpassar människan sin omgivning till sina egna behov? Hur ska vi förhålla oss till olika typer av teorier, hämtade från t ex ekologin, som till synes utgår från diametralt motsatta håll när de förklarar mänsklig interaktion med den omgivande miljön. Under vilka förhållanden har traditionella, arkeologiska samhällen uppvisat motsåndskraft (recilience) och under vilka förhållanden är man sårbara för yttre påverkan (katastrofer, miljöförändring etc). Utgör inte dessa teorier bara olika perspektiv på ett och samma fenomen?

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ark.lu.se/en/course/ARKN14

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antikens historia
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, 223 62 Lund
Box 192, 221 00 Lund
+46 46 222 79 40

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

ARKK04, ARKH04, AKSA04, HOSA04 eller motsvarande kunskaper

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

11 november 2019 - 19 januari 2020

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201912 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen