Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du veta mer om hur samhällets välfärdssystem och det sociala arbetet organiseras med utgångspunkt i en kroppsnorm som förutsätter att alla kroppar är friska och starka – och vad det innebär för personer som bryter mot denna kroppsnorm genom fysiska, psykiska, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer? Då ska du läsa denna kurs.

Kursen låter dig problematisera maktstrukturer och normer kring vad som uppfattas som funktionsfullkomliga kroppar, samt hur detta skapar åtskillnad mellan normalt och avvikande, mellan friskt och sjuk och mellan vad som inkluderas och marginaliseras.

Kursens innehåll

Kursen tar utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och kritiska perspektiv på kropp och funktionalitet. Du får problematisera hur välfärden och sociala insatser utformas med utgångspunkt i föreställningar om den funktionella kroppen, och hur människors livsvillkor påverkas av dessa strukturella förhållanden.

På kursen får du bland annat

  • läsa om politik, lagstiftning och hur de påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande till de behov och rättigheter som människor med normbrytande funktionsvariationer har.
  • analysera hur livsvillkoren för personer med normbrytande funktionsvariationer påverkas av kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder och hur de samverkar med faktorer som exempelvis utbildning, arbete och boendesituation.
  • diskutera hur det är att bryta mot samhällets funktionsnormer och samtidigt vara socialt utsatt exempelvis genom våld, missbruk och fattigdom.
  • reflektera och problematisera över hur egna värderingar, din maktposition och yrkesroll påverkar relationer till personer som bryter mot funktionsnormer.

Kursen byggs upp av föreläsningar, seminarier och workshops.

Kursen ingår som valfri fördjupningskurs på termin 7 för dig som studerar på socionomprogrammet. Du kan också läsa kursen som fristående kurs och använda den i en masterexamen i socialt arbete.

Efter kursen

Kursen ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om normbrytande funktionalitet i socialt arbete. Oavsett var du arbetar i socialt arbete, kommer du möta människor som har olika former av fysiska, psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Kunskapen är användbar inom exempelvis socialtjänst, skola, sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivården, behandling och frivilligorganisationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Röster om kursen

"Den utmanar ens sätt att se på normalitet och hur normalitet är ett 'krav' i vårt samhälle. Att reflektera kritiskt och tänka ett steg längre ger större förståelse för individer."

"Kursen väcker en medvetenhet kring hur andra människor kan ha det och att allting inte alltid är som det verkar."

Kontakt

Studierektor

Gabriella Scaramuzzino

Telefon: +46 733 69 75 50

E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Tina Mattsson

Telefon: +46 46 222 12 53

E-post: tina [dot] mattsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: +46 46 222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande samt Svenska 3.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete med inriktning mot normbrytande funktionsvariation är 31 250 SEK.