Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läkarprogrammet

Program 360 högskolepoäng · 6 år · Läkarexamen

Läkarstudenter. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta med människor? Tycker du att det låter lockande att kombinera medicinska kunskaper, praktiska färdigheter och vetenskapligt tänkande? Vill du ha ett spännande och utmanande yrke? Då kan läkaryrket vara något för dig!

  • 360 hp
  • 6 år, startar höst och vår
  • Leder till läkarexamen

Läkarprogrammet är tolv terminer och leder till läkarexamen. På de första fyra terminerna lär du dig om den friska kroppen, om sjukliga förändringar och om hur människor upplever hälsa och sjukdom. PBL (problembaserat lärande) är bärande undervisningsmetod. Undervisningen innebär arbete i grupp och utgår från olika fall. Även föreläsningar, teoretiska gruppövningar, övningar i undersökningsteknik med studentkamrater och en del klinisk praktik ingår. Under termin 5 förbereder du dig ytterligare, både teoretiskt och praktiskt, på att verka i sjukvården och gör dessutom ett kortare vetenskapligt projektarbete. Under dessa terminer måste du successivt ta allt större ansvar för ditt eget lärande. Detta är en viktig förberedelse för de kliniska terminerna.  

På termin 6–9 integreras kunskaperna från tidigare kurser med diagnostik, behandling och bemötande vid olika sjukdomar. De teoretiska kunskaperna belyses vid falldiskussioner (case) då du förväntas vara väl förberedd. Du tränar undersökningsteknik och deltar aktivt i simulerade övningar av alltmer komplexa scenarier från sjukvården. Samtidigt tillbringar du mycket tid i sjukvården under handledning och får då tillämpa de teoretiska och praktiska kunskaperna. Här förekommer också jourer på kvällar och helger.

Termin 10 ägnas åt examensarbete och termin 11 och 12 åt öppenvård, akuta sjukdomstillstånd samt valbara moment. Du tillbringar mycket tid på vårdcentral med alltmer självständigt kliniskt arbete.

Under utbildningen förväntas du att med stöd av de teoretiska och praktiska momenten ta stort ansvar för ditt eget lärande och för din professionella utveckling. Arbetsinsats och engagemang som krävs för att klara studierna är stundtals hög.

Studierna bedrivs under termin 1-3 huvudsakligen i Lund, under termin 4-5 huvudsakligen i Lund eller Malmö och under termin 6-9 i Helsingborg, Lund eller Malmö samt vid andra sjukhus i södra Sverige. Termin 11-12 är förlagda till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i södra Sverige.

Inför kliniska placeringar kräver vissa verksamheter utdrag ur belastningsregistret. Sjukvården kan avböja tillträde om det finns uppgifter i belastningsregistret som kan innebära risk för patientsäkerheten eller för förtroendet för sjukvården. Då kan studenten inte genomföra moment i sjukvården och inte delta i examinationer

Läkarutbildningen innehåller moment mot vilka vissa personer kan känna betänkligheter, t.ex. djurförsök, abort, preventivmedel, blodtransfusion samt transplantation. Den som vill genomgå läkarutbildningen har dock skyldighet att inhämta kunskaper och färdigheter även inom sådana områden. För vissa moment förekommer särskilda krav, exempelvis under de delar av utbildningen som sker i vården. Där gäller vårdens regler för hygien, arbetskläder, sekretess och professionalism. I utbildningen ingår förutom praktiskt patientarbete även simuleringar och träning av praktiska färdigheter, till exempel undersökning av andra, att själv bli undersökt samt handledning av andra. Dessa moment är obligatoriska.

Arbetet som läkare är intressant och varierande. Det kliniska arbetet är olika beroende på vilken specialitet man arbetar inom.  Läkare arbetar även med undervisning, forskning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Det är möjligt för läkare att arbeta i andra länder. Läkarprogrammet vid Lunds universitet är utformat för att förbereda dig för dessa möjligheter.

Efter studierna

Studierna på läkarprogrammet leder fram till läkarexamen som ger möjlighet att ansöka om läkarlegitimation. Därefter kan man genomföra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst 5 år för att bli specialist. Denna period inleds med en ettårig bastjänstgöring (BT)

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Helena Axelsson

Telefon: 046-222 72 17

E-post: studievagledare_lak [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Jenny Arfwedson

Telefon: 046-222 19 66

E-post: studievagledare_lak [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Vesna Sehovac

Telefon: 046-222 94 17

E-post: studievagledare_lak [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

22 januari 2024 - 20 januari 2030

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,88
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)22,10
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,70

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 161 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 16 juni 2030

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)22,29
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)22,23
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,75

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 160 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

27 januari 2025 - 19 januari 2031

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,88
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)22,10
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,70

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 161 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Läkarprogrammet är 1 560 000 SEK.

Antagning till senare del av program

Det görs ingen antagning till senare del av läkarprogrammet. Om du studerar på ett läkarprogram vid ett annat lärosäte och vill byta till läkarprogrammet vid Lunds universitet behöver du ansöka till programmet. Du kan sedan, när du är antagen, ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Beslut: Antagningstopp till senare del på läkarprogrammet (pdf, 35 MB, nytt fönster)

Möt våra studenter