Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läkarprogrammet

Program 360 högskolepoäng · 6 år · Läkarexamen

Läkarstudenter. Foto.

Beskrivning

Vill du göra skillnad för människor? Tycker du att det låter lockande att kombinera medicinska kunskaper, praktiska färdigheter och vetenskapligt tänkande? Då kan läkaryrket vara något för dig!

  • 360 hp
  • 6 år, startar höst och vår
  • Leder till läkarexamen

Läkarprogrammet vid Lunds universitet ger dig grunden till ditt framtida läkaryrke. Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla människor du möter.

Programmet innebär tolv terminers heltidsstudier, inklusive examensarbete. På läkarprogrammet får du ta stort ansvar för ditt eget lärande, med stöd av utbildningsaktiviteterna. På de första fem terminerna används PBL (problembaserat lärande) som ofta utgår från patientfall, föreläsningar, gruppövningar och en del klinisk praktik. Du lär dig om den friska kroppen, om sjukliga förändringar och om hur människor upplever hälsa och sjukdom. På termin 6-9 är fokus på att integrera de tidigare kunskaperna med diagnostik, behandling och bemötande vid olika sjukdomar, och det ingår handledd tjänstgöring i sjukvården. Termin 10 ägnas åt examensarbete och termin 11 och 12 åt öppenvård, akuta sjukdomstillstånd samt valbara moment.

Vid kliniska placeringar kan vissa verksamheter komma att kräva ett utdrag ur belastningsregistret. Det är verksamheten som i så fall ska upplysa dig vilken sorts utdrag de kräver och du måste då vara beredd på att beställa och visa upp ett sådant utdrag. Sjukvården kan avböja en students tillträde till sjukvården ifall det finns uppgifter i belastningsregistret som kan innebära risk för patientsäkerheten eller för förtroendet för sjukvården. I sådant fall kan studenten inte genomföra moment i sjukvården och kan inte heller delta i en del examinationer.

Studierna bedrivs under termin 1-3 huvudsakligen i Lund, under termin 4-5 huvudsakligen i Lund och Malmö och under termin 6-9 i Helsingborg, Lund och Malmö samt vid andra sjukhus i södra Sverige. Examensarbetet kan göras vid Lunds universitet eller något annat universitet. Termin 11-12 är förlagda till sjukhus och sjukvårdsinrättningar i Skåne samt övriga södra Sverige.

Utbildningen innehåller moment mot vilka vissa personer kan känna samvetsbetänkligheter av etisk eller religiös natur, t.ex. djurförsök, abort, förskrivning och utprovning av preventivmedel, blodtransfusion samt transplantation av stamceller och solida organ. Den som vill genomgå läkarutbildning har dock skyldighet att inhämta kunskaper och färdigheter även inom sådana områden. Likaså förekommer det särskilda krav på kläder för vissa moment. Exempelvis under de delar av utbildningen som sker i patientnära vård gäller Region Skånes regler för arbetskläder.

Läkaryrket är mångsidigt och innehåller förutom patientkontakter ofta undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Läkare kan till exempel arbeta på sjukhus, inom primärvård och företagshälsovård, vid forskningsenheter och inom industrin. Många läkare forskar för att förbättra sjukvården. Det är möjligt för läkare att arbeta i andra länder.

Efter studierna

Studierna på läkarprogrammet leder fram till läkarexamen som ger möjlighet att ansöka om läkarlegitimation. Därefter kan man genomföra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst 5 år för att bli specialist. Denna period inleds med en ettårig bastjänstgöring (BT).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Helena Axelsson

Telefon: 046-222 72 17

E-post: lakarprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Jenny Arfwedson

Telefon: 046-222 19 66

E-post: lakarprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Vesna Sehovac

Telefon: 046-222 94 17

E-post: lakarprogrammet [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13/A13)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg 63%, högskoleprov 34% samt 3% till sökande som avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdena medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i cell- och vävnadsbiologi motsvarande dessa delar ur kursinnehållet för Molekyl till vävnad som läses inom läkarprogrammet (rangordningen i denna urvalsgrupp baseras på aktuellt, gällande högskoleprovsresultat). Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter i urvalsgrupperna BI, BII och BF. Instruktioner för dig som avlagt doktorsexamen: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-malap/sarskilt-urval-till-lakarprogram…

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 11 juni 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)22,29
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)22,19
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,75

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 140 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

24 januari 2022 - 16 januari 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Läkarprogrammet är 1 470 000 SEK.

Antagning till senare del av program

Det görs ingen antagning till senare del av läkarprogrammet. Om du studerar på ett läkarprogram vid ett annat lärosäte och vill byta till läkarprogrammet vid Lunds universitet behöver du ansöka till programmet. Du kan sedan, när du är antagen, ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Beslut: Antagningstopp till senare del på läkarprogrammet (pdf, 35 MB, nytt fönster)