Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik: Biofotonik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen avhandlar de grundläggande fysikaliska principerna för ljusets växelverkan med biologisk vävnad i levande varelser, organiskt material och vår naturliga omgivning. Genom att förstå denna växelverkan kan man välja lämpliga mätmetoder och utforma optimal instrumentering för att karakterisera, klassificera eller gradera biologiska prover, exempelvis med avseende på hälsa/kvalitet.

Kursen ger en genomgång av experimentella metoder utvecklade inom biofotonik fram tills idag. Metoderna som avhandlas i kursen omfattar skalor från mikroskopisk cellulär nivå, via makroskopisk skala upp till skala för fjärranalys av biosfären. För ökad förståelse och praktisk erfarenhet innehåller kursen ett kreativt experimentellt projekt där studenter i grupper utvecklar en enkel uppställning för en mätteknik inom biofotonik, använder den för undersökning av ett prov samt redovisar undersökningen vid kursens slut.

Kursen ger studenten kunskaper med en unik uppsättning metoder värdefulla för utveckling och tillämpning av modern fotonik inom livsvetenskaper.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Christian Brackmann

E-post: christian [dot] brackmann [at] forbrf [dot] lth [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Engelska 6/B eller motsvarande samt 90 hp naturvetenskapliga studier i fysik och matematik, inkluderande kunskaper motsvarande: FYSA13 Introduktion till universitetsfysik, med optik, våglära och kvantfysik, 7,5 hp, samt FYSB24 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp. 


Kurserna FYSN14 Lasrar, 7,5 hp, och FYST14 Atom- och molekylspektroskopi, 7,5 hp, rekommenderas men är inte obligatoriska.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 1 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik: Biofotonik är 19 375 SEK.