Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Kurs 10 högskolepoäng

Beskrivning

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) sker med läkemedlen metadon, buprenorfin eller buprenorfin-naloxon och är den vanligaste vårdformen för personer med ett beroende av heroin eller andra opioider. I kursen analyseras och problematiseras LARO ur individ- och samhällsperspektiv.

Kursen bygger på ett flerdisciplinärt synsätt och utgår från såväl medicinsk och som samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap om opioidberoende och LARO. Brukarperspektiv tas upp löpande under kursen, med utgångspunkt i skriftliga case och filmer.

Kursen består av fem moment:

  • Opioidberoende som socialt problem (Opioid use disorder: Social issues) – 1,5 Hp
  • Opioidberoende som medicinskt problem (Opioid use disorder: Medical issues) – 1,5 Hp
  • LARO ur historiskt och samhälleligt perspektiv (Medication-assisted treatment: Historical and societal perspectives) – 1,5 Hp
  • LARO: Organisering, reglering och vårdmodeller i Sverige (Medication-assisted treatment: Organization, regulation and treatment models in Sweden) – 2,5 Hp
  • Problem och utmaningar i det praktiska arbetet med LARO (Problems and challenges in medication-assisted treatment) – 3 Hp

Kursen är på 10 hp och läses på distans, perfekt för dig som yrkesarbetar!

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Gabriella Scaramuzzino

Telefon: +46 733 69 75 50

E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare

Björn Johnson

E-post: bjorn [dot] johnson [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt Svenska 3.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 33%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är 18 333 SEK.