Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen behandlar de stora debatterna i utvecklingsekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Ekonomer och ekonom-historiker är alltmer medvetna om att ekonomisk tillväxt är en komplex process som ofta kännetecknas av spårbundenhet. Det finns också en ökad uppmärksamhet på skillnader i institutionella miljöer och dessas konsekvenser, såsom skillnader i ekonomiskt beteende och ekonomiska resultat. Kursen speglar dessa samband genom att fokusera på ekonomisk utveckling på lång sikt och på variationer mellan samhällen.

Frågor som är centrala för kursen är: "Kan vi identifiera historiska orsaker till varför vissa länder är rika och andra fattiga, och i så fall hur gör vi detta?"; "Vilken roll spelar olika produktionsfaktorer i en långsiktig ekonomisk utveckling?"; "Vilken roll spelar historiska brytpunkter i ett långsiktigt perspektiv?", och ”Varför är inkomsten mycket mer ojämnt fördelad i en del länder än i andra?”.

Under kursen kommer studenterna att lära sig om de olika metoderna som används i modern forskning genom en djupgående studie av litteraturen och genom praktiska ekonometriska övningar. Explorativa metoder gentemot hypotesprovning diskuteras. De praktiska övningarna utförs med hjälp av ekonometrisk programvara, varigenom studenterna tränas i användningen av statistiska verktyg men också i att förstå och tolka kvantitativa resultat i ett historiskt sammanhang.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress
Scheelevägen 15B, Alfa 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 74 75

http://www.ekh.lu.se/

Håkan Lobell

Studievägledare

+46 46 222 74 85

hakan [dot] lobell [at] ekh [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Antagna till följande masterprogram är kvalificerade för denna kurs: EAEUT Ekonomisk utveckling och tillväxt, EAETU Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling, EAISD Innovation och rumslig utveckling, EAIGH Innovation och global hållbar utveckling samt EAGCH Internationell ekonomi med fokus på Kina. Andra studenter som söker till denna kurs bör ha minst 60 poäng i antingen ekonomisk historia, nationalekonomi, historia, samhällsgeografi eller sociologi eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring är 15 000 SEK.