Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kandidatkurs i arbetslivssociologi

SOCK20, Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi.Kursen ges både som fristående kurs och som valbar kurs inom HR-programmet:

  • Kursen ges som valbar kurs inom kandidatprogrammet i Human Resources, 180 högskolepoäng, för dem som läst SOCA60 Organisation, ledning och lärande II, 30 högskolepoäng.
  • Kursen ges även som fristående kurs för dem som läst SOCA60 Organisation, ledning och lärande II, 30 högskolepoäng.

Kursen är uppdelad i tre delkurser.

Delkurs 1. Tematisk kurs (7,5 högskolepoäng)

I denna delkurs fördjupas dina kunskaper i det arbetslivssociologiska området med särskilt fokus på Human Resources. Du arbetar enskilt och i grupp med sökning, urval, sammanställning och redovisning av vetenskapliga artiklar inom ett tema (som varierar från termin till termin). Du kommer även få studera en doktorsavhandling på det arbetslivssociologiska området för att fördjupa din ämnesmässiga och metodologiska förståelse.

Delkurs 2. Vetenskapliga inriktningar och metoder inom arbetslivssociologisk forskning (7,5 högskolepoäng)

I denna delkurs fördjupar du din förmåga att formulera forskningsfrågor, arbeta med sociologiska metoder, begrepp och begreppsbildningar, samt operationalisering och analys. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till teoretiskt förankrad analys, och din förmåga att identifiera och formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar inom det arbetslivssociologiska forskningsområdet.

Delkurs 3. Examensarbete (15 högskolepoäng)

Delkursen består av författandet av ett vetenskapligt examensarbete av begränsat omfång. I anslutning anordnas handledning och seminarieövningar. Stor vikt läggs vid din förmåga att identifiera och formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar inom det arbetslivssociologiska forskningsområdet.

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående kurser på grundnivå på Sociologiska institutionens webb.

Var någonstans ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen, mitt i Lunds universitets vackra campusområde Paradiset. Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar på SOCA60, Sociologi: Organisation, ledning och lärande II, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 35 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Kandidatkurs i arbetslivssociologi är 57 500 SEK.