Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialt arbete - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Magisterexamen

Närbild på examensbevis

Beskrivning

Utvecklas på din arbetsplats och bli bättre förberedd för en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på specialiserad kompetens. Flera av de som gått utbildningen arbetar idag med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete.

Utbildningen

Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får till exempel specialisera dig i frågor som rör barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område. Dessutom kan dina studier med fördel kopplas till arbetsuppgifter du redan har på din egen arbetsplats. Utbildningen hjälper dig också att utvecklas vidare i din karriär.

Programmet ger dig en analytisk och metodologisk förmåga som är användbar i kvalificerat utvecklings- och förändringsarbete inom till exempel:

  • projektarbeten
  • problemanalyser och inventeringar
  • mål- och visionsarbete
  • konsekvensanalyser
  • brukarundersökningar
  • utvärderingar
  • utredningsarbete
  • forskning

Du får fördjupade ämneskunskaper och färdigheter med breda perspektiv och omvärldsanknytning. Som student tränas du i att tänka kritiskt kring forskning och utvecklingsarbete, hur du använder olika metoder och hur du producerar vetenskapliga texter.

Det som är unikt med programmet är att det ger dig stor valfrihet att själv välja kurser inom det område du vill ha mer kunskap om.

Masterprogrammet ges både på hel- och halvfart. Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. Du kan även ta ut en magisterexamen inom programmets ram.

Framtiden

Programmet ger dig behörighet att söka till en forskarutbildning. En masterexamen i socialt arbete är också en kompetensutveckling för socionomer. Genom att gå utbildningen är du bättre förberedd på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på specialiserad kompetens. Flera av de som gått utbildningen arbetar idag med avancerat utrednings- och utvärderingsarbete inom offentlig, privat och frivillig social verksamhet.

Masterprogrammets innehåll

I en filosofie masterexamen inom socialt arbete ingår vissa obligatoriska kurser. Utöver dessa har du relativt stor frihet att välja kurser. Programmet är en så kallad ”skalmaster”.

Första terminens kurser ger dig en orientering i klassiska och moderna samhällsvetenskapliga teorier och deras centrala begrepp. Dessa kan sedan användas för att förstå sociala problem, processer och relationer på övergripande nationell nivå, såväl som på organisations- och interaktionsnivå. Du får också en inblick i forskningsmetoder och analyser av frågor som är relevanta för socialt arbete. Du får bred och praktisk kunskap om olika metoders för- och nackdelar.

Du läser minst 30 hp valfria kurser som ges på Socialhögskolan, samt 30 hp i andra ämnen inom och utom samhällsvetenskapliga fakulteten, eller utomlands.

Sista terminen ägnar du dig åt examensarbete och skriver uppsats i socialt arbete. Du kan antingen skriva en magisteruppsats på 15 hp, masteruppsats på 30 hp eller bygga på en tidigare magisterexamen till en masterexamen, 15 hp.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor för avancerad nivå

Gabriella Scaramuzzino

Telefon: 073-369 75 50

E-post: gabriella [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator

Helena Gyllensvärd

Telefon: 046-222 93 14

E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180hp) inkluderande 90 hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Urval

Baseras på 1. sökande med en kandidatexamen i socialt arbete eller en socionomexamen. 2. sökande med en kandidatexamen i ett ämne som motsvarar en kandidatexamen i socialt arbete. 3. betyg på kandidatuppsatsen.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 4 juni 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Socialt arbete - Masterprogram är 300 000 SEK.

Möt våra alumner