Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Översättning till svenska - i teori och praktik

Kurs 60 högskolepoäng

Beskrivning

Har du redan läst tre terminer på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina ämneskunskaper och ditt språkintresse? Distanskursen Översättning till svenska – i teori och praktik (60 hp) ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare inom olika genrer och ämnesområden.

Översättning är en verksamhet som ökar i samhället, och exempel på texttyper som översätts är produktkataloger, manualer, webb-sidor, EU-texter, medicinsk information, faktaböcker, populärvetenskap, kokböcker, skönlitteratur för vuxna, barn och unga och mycket mer.

Innehåll

Kursen består av praktiska översättningskurser, som börjar med allmän sakprosa och sedan bjuder på både fackspråksöversättning och skönlitterär översättning. Därtill finns renodlade kurser i den tekniska yrkeskunskapen, som omfattar träning på olika digitala översättningsverktyg och efterredigering av maskinöversatt text. Kursen innehåller dessutom delkurser i språkvetenskap (grammatik, semantik och stilistik), som ger de kunskaper som behövs för att man ska förstå vad översättning går ut på och vilka svårigheter man kan stöta på när man överför en text från ett språk till ett annat. Därtill finns det mer renodlat analytiska kurser där man får lära sig textanalys och får en introduktion till översättningsvetenskapen, som är ett eget fält inom den moderna humanistiska vetenskapen.

Undervisningform

Utbildningen ges på distans via en kursplattform. 2–3 gånger i veckan ges undervisning via zoom. Varje lektionstillfälle är 2-3 timmar långt och förlagt till eftermiddag. Lektionerna spelas inte in.

Utöver zoomundervisningen anordnas varje termin en obligatorisk campusförlagd träff, som omfattar två heldagar i följd - vanligen en torsdag och en fredag. Under dessa dagar ges dels yrkeskunskapen i datorsal, dels får man träffa övriga lärare och sina medstuderande.

Antagning hösten 2024

Observera att utbildningen i ett källspråk som inte uppnår tre startande sökande kan komma ställas in. Vi meddelar de sökande så fort vi vet.

I den här kursomgången vänder sig utbildningen till blivande översättare från något av källspråken engelska, tyska och nygrekiska. All översättning sker till svenska. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen anordnas ett obligatoriskt antagningsprov.

Du får gärna ha annan bakgrund än språklig (t.ex. en bakgrund som naturvetare, tekniker, ekonom eller samhällsvetare), bara du har ett genuint intresse för språk och skrivande och mycket goda kunskaper i källspråket och svenska. Om du saknar högskolepoäng i källspråket finns det möjlighet till ekvivalensbedömning av dina språkkunskaper.

Sen anmälan och antagningsprov inför hösten 2024

Kursen kommer att öppnas för sen anmälan den 15 juli. Alla källspråken från den ordinarie sökomgången är aktuella, d.v.s. engelska, tyska och nygrekiska.

Antagningsprovet för sent anmälda äger rum lördag 17 augusti och ges digitalt via Zoom.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Peter Marthinsson

Telefon: +46 46-222 34 48

E-post: peter [dot] marthinsson [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 högskolepoäng i godkända kurser (vari högskolepoäng i källspråket kan ingå; nybörjarkurser räknas ej) samt godkänt antagningsprov. Därtill krävs språkkunskaper motsvarande 30 högskolepoäng i källspråket danska, 60 högskolepoäng i källspråket engelska eller 90 högskolepoäng (nybörjarkurser räknas ej) i något av källspråken arabiska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska eller tyska.

Urval

Antagningsprov bestående av tre delar: 1) svensk språkfärdighet, 2) referat av svensk text, 3) översättning från källspråket. Utbildningsplatserna fördelas på grundval av resultatet på antagningsprovet

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
4 av vilka 4 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Översättning till svenska - i teori och praktik är 115 000 SEK.