Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Den här kursen är för dig som har flera års klinisk erfarenhet inom anestesisjukvård och nu söker en fördjupning i omvårdnad och medicinsk vetenskap inom anestesisjukvårdens komplexa utmanande område.

Kursens innehåll

Innehållet har sin grund i kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterska med de sex kärnkompetenserna och omfattar hela omvårdnadsprocessen: pre-, intra- och post operativt.

Kursen integrerar tidigare kunskaper, kliniska kunskaper och erfarenheter. Kursinnehållet ger möjlighet att förvärva fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på anestesisjuksköterskans arbetsområde. Innehållet omfattar vetenskapliga principer, evidens och implementering av aktuell forskning i högteknologisk miljö. Områden som kursen berör omfattar:

 • Komplexa anestesiologiska situationer i allmän och subspecialiserad anestesi
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi
 • Farmakologi
 • Personcentrerad anestesiologisk omvårdnad
 • Monitorering
 • Återhämtning (recovery) efter anestesi
 • E-hälsa, informatik
 • Hållbar utveckling
 • Kris- och katastrofmedicin
 • Kritiskt förhållningsätt och evidensbaserade arbetssätt

Efter kursen

Genom interaktiv undervisning kommer du att tillsammans med andra studenter dela dina erfarenheter och kunskap för att utveckla dina förmågor för att möta de komplexa utmaningarna inom anestesi. Kunskaperna i att utveckla evidensbaserade vårdprotokoll och riktlinjer alternativt ett forskningsprojekt kan användas för fortsatt kvalitetsutveckling i vården. Kursen är unik genom möjligheten att ge djupgående kunskaper och förståelse för patientens vård genom hela vårdprocessen: pre-, intra- och postoperativt.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Carina Sjöberg

E-post: carina [dot] sjoberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 högskolepoäng
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning anestesisjukvård 60 högskolepoäng
 • Yrkeslivserfarenhet motsvarande 24 månader på heltid som anestesisjuksköterska

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fördjupningskurs för specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård är 40 000 SEK.