Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskap, Geovetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Beräkningar blir ett allt viktigare inslag i forskning och näringslivet. För att göra prediktioner, analyser eller för att ersätta experiment använder vi numeriska simuleringar och maskininlärning på stora datorer. Vi genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender.

På masterprogrammet i beräkningsvetenskap med inriktning mot geovetenskap får du djupa kunskaper om de underliggande metoderna med hänsyn till geovetenskap. Du lär dig studera olika komplexa naturvetenskapliga processer och hur beräkningsvetenskapen kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Några av många exempel är studier och forskning inom miljö- och klimatförändringar, globala miljöfrågor och globala kretslopp. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet.

Programöversikt
På denna tvärvetenskapliga utbildning får du spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området. Inriktningen har studenter med bakgrund i matematik/fysik som målgrupp, som intresserar sig för geovetenskap och programmering. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori läggs stor vikt vid att få kunskap om de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter. Du kommer att få generiska kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken till exempel inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Programmet har tre separata inriktningar: beräkningsmatematik, fysik och geovetenskap. Du kommer att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer och det finns möjlighet att genomföra gemensamma projekt och examensarbete. Under hela din studietid ges det tvärvetenskapliga perspektivet en stor plats och du kommer också att studera tillsammans med studenter som har ämnesbakgrund i till exempel biologi, geologi, naturgeografi, miljövetenskap och kemi.
Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att möta och undervisas av aktiva och internationellt välrenommerade forskare får kontakt med många olika forskargrupper. Samtidigt förbereds du för en karriär inom näringsliv och industri.

Programstruktur
Inom beräkningsvetenskap med geovetenskaplig inriktning används analytiska, numeriska och statistiska metoder för att analysera och dra slutsatser från numeriska modeller och stora datamängder från geovetenskapliga experiment. Programmet innehåller en blandning av kurser i geovetenskap, matematik och beräkningsvetenskap, som ger dig breda kunskaper i beräkningsmetoder inom datavetenskap, Monte Carlo-simuleringar och lösningar för differentialekvationer. Du får också insikter om samverkan mellan de numeriska beräkningsmetoderna och de underliggande fysikaliska fenomenen och modeller som studeras.

Karriärmöjligheter
Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen. Du kan också välja en yrkesbana utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Masterkoordinator

Robert Klöfkorn

E-post: compsci [at] math [dot] lu [dot] se

https://maths.lu.se/utbildning/masterprogram-i-beraekningsvetenskap/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning geovetenskap

Kandidatexamen i fysik om minst 180 hp. Examen ska innehålla 15 hp i ett geovetenskapligt ämne.

Engelska 6 / Engelska B.

alternativt

Naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 30 hp matematik, varav 6 hp programmering och 7,5 hp statistik, samt ytterligare 60 hp matematik och/eller fysik.

Examen ska innehålla 15 hp i ett geovetenskapligt ämne.

Engelska 6 / Engelska B.

Övrigt

Vissa av de valbara kurserna inom programmet kan ha högre förkunskapskrav i matematik eller i andra naturvetenskapliga ämnen.

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Beräkningsvetenskap, Geovetenskap - Masterprogram är 310 000 SEK.