Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård

Program 60 högskolepoäng · 1 år · Magisterexamen

Sjuksköterskor som vårdar en patient. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta med svårt sjuka eller skadade personer som behöver intensivvård? Då kan detta vara ett program för dig.

Programmet kommer att ge dig kunskaper så att du kan arbeta med akuta situationer, påbörja adekvat behandling och utföra intensivvård tillsammans med vårdteamet. Du kommer att utveckla en kompetens och förståelse för patientens situation i samband med intensivvård och kunna ansvara för patientens omvårdnad.

Mer om programmet

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Programmet börjar med en teoretisk 10 veckors kurs i biomedicin och grundläggande intensivvård efterföljt av 5 veckors verksamhetsförlagda studier (VFU). Därefter följer en teoretisk kurs med fokus på barn-, neuro-, thoraxintensivvård samt vårdetik. Under vårterminen fördjupas era kunskaper i intensivvård alltmer med hjälp av teori, simuleringsövningar, 8 veckors VFU samt genom arbetet med magisteruppsatsen.  Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom allmän intensivvård samt inom thorax- , neuro-, barn-, och neonatal-intensivvård.

Programmet riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill arbeta som intensivvårdssjuksköterska.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU schemaläggs måndag till söndag, dag, kväll och natt om minst 32 timmar/vecka.

Mer information om VFU på Canvas

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kortfakta

Studiestart:
Hösttermin

Studietakt:
Helfart. Motsvarar 40 h per vecka.

Studieort:
Utbildningen är campusförlag och ges i Lund. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns vid sjukhusen i Malmö/Lund, Helsingborg och Kristianstad. Detta innebär resor till VFU-platserna och kan medföra extra kostnader.


Internationella möjligheter:  
De internationella möjligheterna (Medicinska fakultetens studentwebb)

Kontakt

Studievägledare

Helene Setterberg

Telefon: 046-222 97 21

E-post: studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledning - Information och telefontider (studentwebben)

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Svensk legitimation som sjuksköterska och sjuksköterskeexamen med 180 hp inkluderande ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska som motsvarar kraven för grundläggande behörighet på grundnivå
  • Yrkesverksamhet motsvarande ett års tjänstgöring som legitimerad sjuksköterska.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Akademiska meriter, APAV

I urvalsgruppen akademiska poäng ger all statlig och kommunal högskole-/ och universitetsutbildning på grundnivå och avancerad nivå, som avklarats vid ansökningstidens utgång, akademiska poäng. Max antal poäng som räknas är 285 i urvalsgruppen APAV.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård är 205 000 SEK.

Karriär

Var kan jag arbeta och med vad?

Du kan arbeta på intensivvårdsavdelningar med kirurgiska, medicinska och psykiatriska sjukdomstillstånd, infektionssjukdomar eller trauma. Men även med patienter som har svikt eller risk för svikt i ett eller flera organsystem, eller övervakas postoperativt efter ett kirurgiskt ingrepp. Du kommer att få lära dig att arbeta med patienter i alla åldrar och med en stor variation av fysiska och psykiska sjukdomstillstånd som kräver intensivvård.

Arbetsmarknadsprognos

Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå under en lång tid framöver.

Akademisk karriär

Du kan tillgodoräkna delar av din utbildning om du vill fortsätta med masterstudier.

Andra som har studerat här berättar