Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Naturvård och bevarandebiologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Varg

Beskrivning

Brinner du för att rädda naturen och kämpa mot förlusten av arter? Det finns ett ökande behov av sakkunniga som arbetar med naturvårdsfrågor och biodiversitet. Vår masterutbildning förser dig med gedigen biologisk kompetens så att du kan jobba med såväl hela ekosystem som enskilda arters överlevnad.

Detta masterprogram ger dig både globala och regionala perspektiv på problemen med minskad biodiversitet. Du får kunskap om bevarandebiologiska frågeställningar kring varför vissa arter är hotade och hur de kan räddas från utrotning samt förståelse för hur ekosystemfunktioner och ekosystemtjänsterna hänger ihop med biodiversitet. Du lär dig hur man använder modern populationsekologi och genetik samt olika analysmetoder inom bevarandebiologin. Du får konkreta verktyg för att sköta och återskapa naturliga ekosystem samt kartlägga förlust av artrikedom.

I många av kurserna genomförs exkursioner och fältprojekt. Fältundervisning utgör en viktig del av utbildningen och är kostnadsfri. Genom valbara kurser kan du specialisera dig på kärlväxter, mossor, lavar och svampar, fåglar eller insekter (vissa av dessa kurser ges på svenska). Programmet ger dig också fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning.

Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom exempelvis bevarandebiologi och ekosystemtjänster. Utbildningen ges på engelska, bortsett från enstaka valbara kurser i artkunskap.

Programstruktur

Programmet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Inledningsvis läser du en kurs i populations- och samhällsekologi, vilken även innehåller statistik och experimentell design. Därefter kan du välja kurser i bland annat modellering och fördjupad statistik eller zooekologi. På vårterminen följer en obligatorisk kurs med fokus på fördjupad teori och modeller inom naturvård och bevarandebiologi. Du studerar dessutom mer tillämpade aspekter på naturvård genom en kurs i antingen biologisk miljöövervakning eller vattenvård.

Under studietiden kan du också läsa kurser i exempelvis geografiska informationssystem (GIS) eller artbestämning. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan du arbeta med naturvårdsfrågor i både offentlig och privat sektor, exempelvis som kommunekolog, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. Dina kunskaper behövs även inom skogsvård och jordbruk. I arbetsuppgifterna ingår bland annat miljöövervakning, inventering av arter, fältprovtagningar och rådgivning samt bedömning och genomförande av åtgärder för den biologiska mångfalden. Om du är intresserad av forskning inom bevarandebiologi finns det också goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Naturvård och bevarandebiologi
Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi, botanik och zoologi, eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Naturvård och bevarandebiologi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master