Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Bevarandebiologi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR83

Kursen är en avancerad kurs i Biologi och Miljövetenskap och fokuserar på de vetenskapliga grunderna för naturvården. En viktig del av kursen är att ge en fördjupad kunskap om sådan teori som är väsentlig för bevarandebiologin, t ex. populationsdynamik i små populationer och i heterogena landskap samt bevarandegenetik. Kursen berör också de etiska överväganden som måste göras inom naturvården. Föreläsningarna behandlar bl.a. biodiversitetens globala mönster och ekosystemfunktioner, bevarandegenetik, genetiska metoder inom naturvården, populationsdynamik, demografi, metapopulationsekologi, reservatsplanering, störningsekologi, beteendeekologiska verktyg för bevarandearbetet, mm. Dessutom läggs stor vikt vid att utveckla en djup förståelse och att kritiskt granska dessa kunskapsområden samt att utveckla färdigheter som kan vara till nytta i ett praktiskt naturvårdsarbete och vidare forskning. Därför innehåller kursen många litteraturseminarier, debatter och övningar. Övningarna behandlar t. ex. populationsdynamik, bevarandegenetik samt identifiering av hotspots för biodiversitet.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande BIOC02 Ekologi, 15 hp, samt BIOR23/BIOC05 Naturvård, 15 hp, eller BIOR69 Populations- och samhällsekologi, 15 hp. Avlagd kandidatexamen (180 hp). Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Bevarandebiologi är 38 750 SEK.