Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Tilltalas du av möjligheten att fördjupa dig i både miljövetenskap och avancerade beräkningar? Detta masterprogram ger dig gedigna kunskaper om hur du använder numeriska simuleringar och maskininlärning för att göra prognoser och analyser eller för att ersätta experiment. Du lär dig hur man genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender i miljörelaterade frågeställningar.

Avancerade beräkningar blir ett allt viktigare inslag i både forskning och näringsliv. På detta masterprogram lär du dig studera olika komplexa naturvetenskapliga processer och hur beräkningsvetenskapen kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Några exempel på aktuella infallsvinklar är inom miljö- och klimatförändringar, klimatanpassning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, naturvård och kemikalierisker. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori lägger utbildningen stor vikt vid kunskap om de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området, och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter.

Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet. Masterprogrammet ger dig spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området samtidigt som utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Du kommer att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer, och det finns i det sammanhanget möjlighet att gemensamt genomföra projekt och examensarbete. Du läser också avancerade kurser inom miljövetenskap för att bygga vidare på dina ämneskunskaper från din kandidatexamen.

Du får även generella kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken, exempelvis inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att undervisas av internationellt välrenommerade forskare och få kontakt med många olika forskargrupper. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur
Under det första året läser du sammanlagt en termin grundläggande kurser inom matematik, statistisk och programmering, vilket ger dig kunskap att genomföra projekt inom beräkningsvetenskap. Vidare fördjupar du dig inom tillämpad beräkningsvetenskap och miljövetenskap med kurser som bygger på din kandidatexamen.

Under det andra året fokuseras dina studier på modellering i beräkningsvetenskap samt reproducerbar dataanalys och statistisk inlärning. Inom de valbara delarna av utbildningen kan du exempelvis läsa kurser i ekosystemmodellering, Bayesianska metoder eller introduktion till artificiella neuronnätverk och djupinlärning. Under den sista terminen genomför du ett examensarbete.

Karriärmöjligheter
Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen, men programmet förbereder dig även för en yrkesbana inom industri och näringsliv. Du kan därmed också välja att arbeta utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.maths.lu.se/utbildning/masterprogram-i-tillaempad-beraeknin…

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Masterkoordinator

Stefan Olin

E-post: appliedcompsci [at] math [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Naturvetenskaplig kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 90 hp naturvetenskapliga ämnen varav 15 hp matematik och 30 hp miljövetenskap.

Engelska 6 / Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska huvudområden, samt en motivering för ansökan som klargör sökandens mål med utbildningen (från den sökandes "Summary sheet").

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillämpad beräkningsvetenskap, Miljövetenskap - Masterprogram är 310 000 SEK.