Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Kvinna vid metallsvarv, bild tagen uppifrån. Foto.

Beskrivning

På civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö. De olika ämnena följer och kompletterar varandra och du får en efterfrågad kompetens inom en mängd branscher. Som civilingenjör i maskinteknik kan du bli både specialist och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida samhälle kommer att se ut.

Samhällsekonomin bygger på ett kontinuerligt utbyte av varor och tjänster. Framtagningsprocessen av produkter har en central roll, både inom den varuproducerande sektorn och inom tjänstesektorn.

Eftersom konkurrensen om råvaror och energikällor hårdnar krävs en utveckling mot effektivare produktion, effektivare utnyttjande av befintliga resurser och energikällor, samt anpassning av befintliga produkter och system till nya material och nya energikällor. Därför behövs kompetens kopplad till produktframtagning inom en mängd branscher, till exempel design, produktutveckling, dimensionering, tillverkning, energiomvandling och energianvändning samt distribution och återvinning.

Som utexaminerad blir du en kvalificerad civilingenjör som kan delta i den utveckling som behövs för att bedriva en framgångsrik produktframtagning i konkurrens med omvärlden.

Karriär och arbetsmarknad

Maskiningenjörens stora kompetens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden. Du har stora möjligheter att välja din egen karriärväg och att kunna ligga i utvecklingens frontlinje.

Ryggraden i Sveriges näringsliv består av de klassiska maskintekniska basindustrierna: energi, stål, verkstad, bil och papper. Inom dessa områden är arbetsmarknaden för civilingenjörer god. Du kan arbeta i små och stora företag med till exempel konstruktion, produktion eller utveckling av produkter och tjänster. Många av Sveriges största exportföretag har civilingenjörer som ledare.

En karriär inom forskning är också öppen för dig.

Bred utbildning som lönar sig 

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Utbildningen präglas av en stark industrianknytning och erbjuder en bred bas som ger dig möjlighet att välja mellan ett antal specialiseringar inom olika områden. 

Den första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den specialisering du sedan väljer under de avslutande två åren ger dig en utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom något av följande maskintekniska specialområden: Energiteknik, Produktutveckling, Produktrealisering, Logistik och produktionsekonomi, Beräkningsmekanik, Mekatronik och Transportteknik. Utbildningen kompletteras med valfria kurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Ingrid Holmberg

Telefon: +46 46-222 08 53

E-post: ingrid [dot] holmberg [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,47
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)21,52
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,50

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 159 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i maskinteknik är 850 000 SEK.