Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geologi: Mineral och bergarter

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Jordskorpan utgör en viktig del av litosfären och har kontinuerligt nybildats och brutits ned under de drygt 4,5 miljarder år som jorden existerat. I den här kursen ger vi en fördjupad introduktion till jordskorpans byggstenar – mineral och bergarter – och till de processer som bildar, bryter ned och omformar jordskorpan. Du kommer att få studera mineral och bergarter med polarisations-mikroskopi och genom praktiska övningar kommer du att få bekanta dig med olika bergartsgrupper och med metoder för att statistiskt beskriva deras sammansättning. Vid kursens slut kommer du att ha långtgående kunskaper och redskap för att beskriva, identifiera och klassificera bergarter, vilket är essentiellt för kunna arbeta som geolog i samhället och för vidare studier på masternivå.   

Kursen består av tre delkurser. Den första ger dig grundläggande kunskaper om mineralogi samt magmatisk och metamorf petrologi, det vill säga de djupt bildade eller ombildade bergarternas ursprung och sammansättning. Vi inleder denna delkurs med mineralogi baserat på föreläsningar och övningar om mineralens kristallstruktur, kristallfysik och kristallkemi. Därefter behandlar vi magmatisk petrologi och studerar sambandet mellan magmatiska processer och mineralogi, från magmors bildning till kristallisation av dessa. Inom den metamorfa petrologin studerar vi sambandet mellan orogena processer (bergskedjebildning) och vilka mineralsammansättningar som kristalliserar vid olika tryck- och temperaturförhållanden, och i vilka metamorfa bergarter de uppträder.

Inom den andra delkursen, som behandlar sedimentär petrologi, kommer du få grundläggande kunskaper om den yngre lagrade berggrunden, dvs. den berggrund som reflekterar jordytans processer och som täcker mer än två tredjedelar av kontinenternas yta idag. Vi inleder med vittringsprocessernas betydelse för bildning av dessa bergarter och introduceras till de olika huvudgrupperna av sedimentära bergarter. Därefter fokuserar vi på bergarternas petrografi, diagenes, egenskaper och klassifikation.

Den tredje delkursen repeterar och fördjupar kunskaperna kring klassifikation av bergarter. Kursen avslutas med en examination på temat mineral- och bergartsidentifikation.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Geologiska institutionen

Besöksadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

+46 46 222 78 65

http://geologi.lu.se/

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt GEOA02 Planeten Jorden – en introduktion, 15 hp, GEOA82 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 28 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi: Mineral och bergarter är 38 750 SEK.