Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Grupp med personer. En person håller en fågel i handen. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta med bevarande av arter och ekosystem, miljöfrågor, organismers evolution eller djurs beteende? Då är kandidatprogrammet i biologi något för dig.

Biologi handlar om allt levande, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband. Biologer studerar hur olika arter har utvecklats och hur de påverkar andra arter i ekosystem på land eller i vatten. Biologer kan också studera djurs beteenden och hur deras sinnen fungerar, exempelvis lukten eller synen. Kunskaperna kan bland annat användas för att ta fram nya uppfinningar och smarta lösningar på problem. Till exempel kan insekters egna doftsignaler (feromoner) användas för att skapa miljövänliga bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. Biologer kan också arbeta med natur- och miljövård, att inventera och artbestämma växter och djur eller undersöka hur ekosystem påverkas av miljöförändringar.

Under utbildningen

Utbildningen inleds med ett basblock som består av olika kurser i biologi. Du läser cellbiologi, genetik, mikrobiologi, fysiologi, zoologi, botanik och ekologi. Därefter läser du kurser i ett eller flera andra ämnen, exempelvis miljörätt, miljövetenskap, kemi eller GIS (geografiska informationssystem).

Under sista delen av utbildningen läser du kurser som du väljer själv. När du fördjupar dig inom biologiområdet finns det över 40 kurser att välja mellan. Detta gör att du kan forma din utbildning efter eget intresse och framtidsplaner. Under det sista året gör du även ett examensarbete i en forskargrupp eller utanför universitetet.

I utbildningen ingår föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och egna projekt. Du kommer att arbeta både i labb och ute i fält. Du lär dig bland annat att sammanställa och analysera biologiska data, göra beräkningar samt presentera projekt både muntligt och skriftligt.

Under hela utbildningen möter du forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt. Kurslitteraturen och vissa av kurserna på fördjupande nivå är på engelska, vilket är en fördel om du vill söka dig utomlands. Många studenter väljer att läsa en eller två terminer av sin utbildning vid något av Lunds universitets många partneruniversitet. Ta chansen att studera i exempelvis Europa, USA, Kanada, Australien eller Asien.

Efter utbildningen

Efter utbildningen väljer de flesta studenter att läsa vidare på ett masterprogram i exempelvis biologi, miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram. En del studenter väljer att komplettera sin utbildning inom andra områden, till exempel för att bli lärare.

Biologer kan bland annat arbeta med naturvård och miljöskydd, bevarandebiologi och inverteringar. De kan till exempel anställas som naturvårdshandläggare eller miljösamordnare på kommuner eller länsstyrelser. De kan även arbeta som konsulter på privata företag. Många av våra studenter går vidare med en forskarutbildning för att sedan arbeta som forskare. Utbildning och information är andra stora arbetsområden för biologer.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kandidatprogram/naturvetenskapligt-kandidatprogram-ingang-biologi

Film om programmet

 

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

Utbildningsplan

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Saknar du behörighet?

Vi samarbetar med Folkhögskolan Hvilan som erbjuder naturvetenskapligt basår på 1-2 år. Läs mer på Hvilans webbplats.

Kontakt

Biologiska institutionen

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

+46 46 222 38 10

http://www.biologi.lu.se/

Christina Ledje

Studievägledare

+46 46 222 73 16

christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark

Studievägledare

+46 46 222 37 28

lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 11/A11)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 2 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Urvalsgrupper HT 2020

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI) 19,75

Gymnasiebetyg med komplettering (BII) 19,35

Folkhögskolebetyg (BF) 4

Högskoleprovet (HP) 1,35

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 36 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi är 435 000 SEK.