Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Grupp med personer. En person håller en fågel i handen. Foto.

Beskrivning

Är du intresserad av att ägna dig åt bevarande av arter och ekosystem, miljöfrågor, organismers evolution eller djurs beteende? Kandidatprogrammet i biologi ger dig en rad spännande alternativ för ditt framtida yrkesliv.

Biologi är ett brett ämne och omfattar allt levande, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband. Kunskap om biologisk mångfald på land och i vatten är en central del inom biologin, liksom förmågan att inventera och artbestämma växter och djur. Förlorad biologisk mångfald kan allvarligt skada funktionen hos våra ekosystem. Biologi kan också handla om djurs beteenden och hur deras sinnen fungerar. Det kan även handla om hur miljögifter och klimatförändringar påverkar organismer.

Under utbildningen

Programmets första tre terminer ger dig kunskap inom alla delar av biologin och omfattar ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, genetik, evolution, zoologi, botanik, ekologi samt statistik. I kurserna ingår föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och egna projekt. Du kommer att arbeta på labb och i fält och lära dig att sammanställa och analysera biologiska data, göra beräkningar samt presentera projekt både muntligt och skriftligt. Detta är färdigheter som du har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivare.

Termin 4–6 läser du valbara respektive valfria kurser och gör ett examensarbete. Valbara kurser är exempelvis kemi, GIS (geografiska informationssystem), miljörätt eller miljövetenskap. De valfria kurserna kan vara inom biologi så att du får djupa ämneskunskaper, men du har också möjlighet att läsa kurser inom ett helt annat fält. Detta gör att du kan forma din utbildning efter egna intressen och framtidsplaner. Ditt examensarbete gör du antingen hos en forskargrupp, en myndighet eller ett företag.

Under hela studietiden kommer du att komma i kontakt med forskare och ta del av högaktuella forskningsprojekt. Inom utbildningen finns även möjlighet att få inblick i arbetslivet genom att göra praktik eller projekt exempelvis på en kommun, länsstyrelse eller vid ett konsultföretag i miljöbranschen, men även hos en forskargrupp vid universitetet. Du har även möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands. Därmed kan du skapa en unik utbildningsprofil som passar just dig, och samtidigt ökar du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Lunds universitet har utbytesavtal med universitet över hela världen.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen, och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

Efter kandidatutbildningen väljer de flesta att läsa vidare på ett masterprogram i exempelvis biologi eller miljövetenskap. Läs om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram.

Som biolog kan du arbeta med natur- och miljövård inom kommuner och länsstyrelser eller med inventeringar av växter och djur på konsultföretag. Du kan även jobba med utredningar inom offentlig sektor. Kommunikation och information är andra arbetsområden för biologer. Då finns möjlighet till anställning exempelvis på ett naturrum eller som vetenskapsjournalist. Efter masterutbildningen väljer många biologer en doktorandutbildning för att forska. Det är också vanligt att man läser vidare och blir högstadie- eller gymnasielärare med biologi som ett av undervisningsämnena.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Podd om programmet

Hur kan exkursioner öka förståelsen för naturen? Och vad är skillnaden på vit och grön biologi? Det får du höra mer om i det här avsnittet av Plugga Naturvetenskap om biologiprogrammet vid Lunds universitet.

Lyssna på poddavsnittet på Soundcloud

Läs textversionen av poddavsnittet

Film om programmet

 

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

  • Ekologi 15 högskolepoäng
  • Human- och zoofysiologi 15 högskolepoäng
  • Valbara kurser inom naturvetenskap (ej biologi) och/eller miljörätt 30 högskolepoäng

År 3

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Juana Bernal

Telefon: 046-2228430

E-post: juana [dot] bernal [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D).

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 6 juni 2027

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)20,45
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,21
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,45

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi är 510 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och alumner