Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Grupp med personer. En person håller en fågel i handen. Foto.

Beskrivning

Vill du arbeta med bevarande av arter och ekosystem, miljöfrågor, organismers evolution eller djurs beteende? Då är kandidatprogrammet i biologi något för dig.

Biologi är ett brett ämne och omfattar allt levande, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband. Insikt om biologisk mångfald och biodiversitet på land och i vatten och kunskap om inventering och artbestämning av växter och djur är centrala delar. Biologi kan handla om hur organismer påverkas av miljögifter och klimatförändringar. Förlorad biologisk mångfald kan allvarligt skada funktionen hos våra ekosystem. Biologi kan också handla om djurs beteenden och hur deras sinnen fungerar.

Under utbildningen

Programmets första tre terminer ger dig kunskap inom alla delar av biologin och omfattar ämnesområdena cellbiologi, mikrobiologi, genetik, evolution, zoologi, botanik, ekologi samt statistik. I kurserna ingår föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och egna projekt. Du kommer att arbeta på labb och i fält och lära dig att sammanställa och analysera biologiska data, göra beräkningar samt presentera projekt både muntligt och skriftligt. Detta är färdigheter som du har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivare. 

Termin 3 - 6 läser du dels valbara och dels valfria kurser samt gör ett examensarbete. Valbara kurser är exempelvis kemi, GIS (geografiska informationssystem), miljörätt eller miljövetenskap. De valfria kurserna kan vara inom biologi så att du inom kandidatutbildningen får djupa ämneskunskaper, men du har också möjlighet att läsa kurser inom ett helt annat fält. Detta gör att du kan forma din utbildning efter egna intressen och framtidsplaner. Under det sista året gör du även ett examensarbete. Examensarbetet kan du göra inom något av våra aktuella forskningsprojekt vid Biologiska institutionen, men du kan också göra det vid en myndighet eller ett företag.

Vill du få insikter i arbetslivet? Inom utbildningen finns möjlighet att göra praktik eller projekt exempelvis på en kommun, länsstyrelse eller vid ett konsultföretag i miljöbranschen, men även hos en forskargrupp vid universitetet. Är du intresserad av utbytesstudier finns det många möjligheter och du kan välja att läsa en eller två terminer vid något av Lunds universitets många partneruniversitet. Är du intresserad av utbytesstudier?  Många studenter väljer att läsa en eller två terminer vid något av Lunds universitets många partneruniversitet. Ta chansen att studera i exempelvis Europa, USA, Kanada, Australien eller Asien. 

Efter utbildningen

Efter kandidatutbildningen väljer de flesta biologer att läsa vidare på ett masterprogram i exempelvis biologi eller miljövetenskap. Läs om de naturvetenskapliga masterprogrammen på www.naturvetenskap.lu.se/masterprogram
Som biolog kan du arbeta med natur- och miljövård inom kommuner och länsstyrelser eller med inventeringar av växter och djur på konsultföretag. Du kan även jobba med utredningar inom offentlig sektor. Efter masterutbildningen väljer många biologer att göra en doktorandutbildning för att forska. Kommunikation och information är andra arbetsområden för biologer. Då finns möjlighet till anställning tex på ett naturrum eller som vetenskapsjournalist. Det är också vanligt att man läser vidare och blir högstadie- eller gymnasielärare med biologi som ett av undervisningsämnena. 

 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.biologi.lu.se/utbildning/kandidatprogram/kandidatprogrammet-i-biologi

Podd om programmet

Hur kan exkursioner öka förståelsen för naturen? Och vad är skillnaden på vit och grön biologi? Det får du höra mer om i det här avsnittet av Plugga Naturvetenskap om biologiprogrammet vid Lunds universitet.

Läs textversionen av poddavsnittet

Film om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

  • Ekologi 15 högskolepoäng
  • Human- och zoofysiologi 15 högskolepoäng
  • Valbara kurser inom naturvetenskap (ej biologi) och/eller miljörätt 30 högskolepoäng

År 3

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Saknar du behörighet?

Då kan du söka till ett naturvetenskapligt basår antingen här på Lunds universitet, eller till basåret som ges av Folkhögskolan Hvilan.

Kontakt

Biologiska institutionen

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund
+46 46 222 38 10
http://www.biologi.lu.se/

Lotta Persmark
Studievägledare
+46 46 222 37 28
lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 11/A11)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 7 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,35
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,80
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,30

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 35 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi är 435 000 SEK.