Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

GIS: GIS och biodiversitet

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till användningen av GIS för att analysera biologisk mångfald. Kursen belyser biologisk mångfald, genetisk mångfald och artdiversitet. Du får också lära dig vilka index som används för att beskriva arternas mångfald, hur olika landskapstyper är utformade och hur ekosystem, klimat och globala vegetationsmönster fungerar och vilka faktorer som påverkar dessa. Kursen är online och på engelska.

Detta är en helt nätbaserad kurs på engelska vilken ger en introduktion till begreppet biodiversitet och hur man kan analysera olika aspekter av denna med hjälp av GIS (geografiska informationssystem). Kursen tar bland annat upp vad konventionen för biologisk mångfald omfattar, hur den nuvarande situationen ser ut, grundläggande begrepp inom genetiken, sampling design för studier av genetisk diversitet. Vilka faktorer som påverkar artdiversiteten och hur den globala fördelningen av denna ser ut. Du lär dig också vilka index som används för att beskriva artdiversitet, hur olika landskapstyper utformas och hur ekosystem, klimatet och globala vegetationsmönster fungerar och vilka faktorer som påverkar dessa.

Kursens utformning

Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för dig som är student att genomföra kursen på hel- eller halvfart.
Examination sker genom skriftlig hemtentamen vid kursens slut i kombination med godkännande av inlämningsuppgifter och självständiga fördjupningsuppgifter under kursens gång.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

David Tenenbaum

E-post: david [dot] tenenbaum [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp inkluderande 30 hp i GIS. Engelska 6/Engelska B

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 3 november 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På engelska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

4 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för GIS: GIS och biodiversitet är 16 875 SEK.